Utkast till litteraturöversikten för expertkommentarer

Forskningsenheten för riskvärdering vid Evira har gjort upp en litteraturöversikt som utredning till projektet Detektering av virus och kontrollmetoder i bearbetningsmiljö. Översikten är tills vidare ett utkast som kan kommenteras av experter.

Undersökningen som finansieras av Tekes är ett samprojekt mellan Evira, Statens tekniska forskningscentral, Institutionen för livsmedels- och miljövetenskaper vid Helsingfors universitet och livsmedelsföretag. Litteraturöversikten är en förstudie som anknyter till projektet Detektering av virus och kontrollmetoder i bearbetningsmiljö. Syftet med litteraturöversikten är att reda ut faktorer som inverkar på spridningen av virus, i synnerhet norovirus.

Läs mera (Evira)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400