Företagets tillstånd och anmälningar nu på en adress

I Företagsfinland publiceras en tjänstehelhet som heter ”Tillstånd för företag”. Där har man bransch för bransch samlat tillstånds-, anmälnings- och registreringsförfaranden som har med start av företagsverksamhet att göra.

Cirka 120 tillståndsförfaranden beskrivs. Olika myndigheters tillstånds-, anmälnings- och registreringsförfaranden beskrivs på ett enhetligt sätt. Av tillståndsbeskrivningen framgår bland annat tillståndets namn, den ansvariga myndigheten, tidsfristen för ansökan, eventuella avgifter, andra förpliktelser samt lagar och bestämmelser relaterade till tillståndet.

Läs mera (Yrityssuomi.fi)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400