Bluetongue-riskprofil

Bluetongue har under de två senaste åren spritt sig allt längre norrut. Senast konstaterades bluetongue i mitten av oktober för första gången hos ett får i Danmark.

De kliniska symptomen hos det danska fåret var feber, andningssvårigheter, ökad salivavsöndring och erosioner i munnen. Fåret dog 48 timmar efter att de kliniska symptomen uppenbarat sig. Åtminstone tre Culicoides- arter, som man vet har spridit bluetongue utomlands, har också påträffats i Finland.

Vid Eviras riskbedömningsenhet utarbetas som bäst en riskprofil för bluetongue. Avsikten är att i riskprofilen definiera alla kritiska faktorer för Finlands del när det gäller ankomst till samt spridning av bluetongue i landet. I riskprofilen beskrivs hur bluetongue kan sprida sig via olika händelsekedjor. Riskprofilen som blir klar nästa år kommer också att ge mera information om metoder som syfttar till att förhindra sjukdomen från att komma till Finland eller bidra till att stoppa dess spridning i landet.

Mera information:
Veterinär, ELL Niina Tammiranta, tfn 020 77 24028
Forskare, ELT Leena Sahlström, tfn 020 77 24023

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400