Importkrav som ska iakttas vid införsel av hobbyhöns

Livsmedelssäkerhetsverket Evira vill fästa uppmärksamhet vid att det finns djursjukdomskrav även för införsel av hobbyhöns.

Det har blivit allt populärare att ha hobbyhöns och många drömmer om sällsynta raser från utlandet. På Eviras webbplats finns nu en ny anvisning för den som importerar fjäderfä eller avelsägg av sådana från EU-länder för hobbyändamål. Misstankar om illegal import ska rapporteras till tjänsteveterinären.

Importören är alltid ansvarig för importpartiet. De som intresserar sig för hobbyhöns är ändå inte alltid medvetna om de djursjukdomskrav som gäller vid införsel av djur eller om sin skyldighet att ta reda på dem i förväg. På EU:s inre marknad finns inga regelrätta gränskontroller, vilket innebär att smuggling från i synnerhet EU-länder är enkelt. Veterinärer borde i samband med gårdsbesök informera personer som intresserar sig för hobbyhöns och överväger införsel, eller vid misstanke om importerade fåglar, fråga efter fåglarnas ursprung. Misstankar om illegal import ska anmälas till kommunal- eller länsveterinären. I Eviras nya anvisning för införsel av hobbyfåglar har man samlat alla lagstadgade krav som berör införsel. Alla importkrav som nämns i anvisningen måste uppfyllas när man importerar fjäderfä. Annars är importen illegal.

Ett parti som importerats till landet och inte uppfyller djursjukdomskraven kan sprida en djursjukdom som enligt lag ska bekämpas i landet, till exempel Newcastlesjukan. Vid illegal import kan importören ställas till svars för de kostnader som den illegala importen orsakat. Kostnaderna kan bli avsevärda om sjukdomen sprider sig till produktionsfjäderfä. Viruset kan sprida sig flera, upp till tio kilometer med vinden.

Läs mera:

Införsel, hobbyfjäderfä

Illegal införsel

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400