Lääkepakkauksen jakaminen apteekeissa

Lääkkeen myyntipakkaus on tarvittaessa jaettava apteekissa. Apteekki ei saa toimittaa merkittävästi suurempaa määrää lääkettä neuvottelematta asiasta lääkkeen määrääjän kanssa.

Varsinaisia huumausaineita ja PKV -lääkevalmisteita ei apteekki saa toimittaa lääkemääräyksessä ilmoitettua suurempaa määrää.

Muista varovaisuus PKV-lääkkeitä ja huumeita määrätessäsi

Eläinlääkärin on määrättävä lääkevalmisteet kaupan olevia pakkauskokoja vastaavina määrinä. Erityisistä hoidollisista syistä eläinlääkäri voi määrätä lääkettä myös vakiopakkauksesta poikkeavan määrän.

Väärinkäyttöön soveltuvan lääkkeen, kuten huumausaineen ja PKV-lääkkeen, määräämisessä eläinlääkärin on aina noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Eläinlääkäri ei saa määrätä väärinkäyttöön soveltuvia lääkkeitä ensimmäisen kerran eläintä hoitaessaan, ellei eläinlääkäri totea välitöntä lääkitystarvetta. Ensiapuluonteiset lääkemääräykset on rajoitettava pieniksi väärinkäytön ehkäisemiseksi.

Fimean tiedote 23.3.2016
Lääkepakkaus on tarvittaessa jaettava apteekissa

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä
(7/EEO2008, muut 20/EEO/2010)

Lisätietoja:
ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, henriette.helin-soilevaara@evira.fi
p. 040 489 3352

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400