Rapportera om rabiesbetesvaccins skadeverkningar

Evira har via förfrågningar från pressen och andra kontakter fått höra misstankar om att betesvaccination mot rabies skulle ha haft skadverkningar på hundar.

Flygspridningen av vaccin sker varje höst vid jakttiden och jakthundar kan därför äta av betesvaccinet. Ifall du känner till sådana fall är det viktigt att göra anmälan till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Veterinärer, apotek, innehavare av försäljningstillstånd och de som använder läkemedlet, dvs. i detta fall också hundägare, kan anmäla skadeverkningar.

Mera information och bilder på betesvaccin finns på Eviras webbsida.

Mer information: specialforskare Tiina Nokireki, tfn 050 413 1687, tiina.nokireki@evira.fi

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400