Eläinlääkärien valppaus tarpeen Mycoplasma bovis -tartunnan ehkäisyssä

Mycoplasma bovis -tartuntaa on todettu viidellä pohjoissavolaisella tilalla marraskuusta 2012 lähtien. Näistä kolme ovat ensimmäisen tartuntatilan kontaktitiloja. Erityisen vakavasti ovat sairastuneet ternivasikat, jotka on sijoitettu samaan ilmatilaan vanhempien, todennäköisesti tartuntaa kantaneiden eläinten kanssa. Yhdessä lypsykarjassa on esiintynyt lehmillä hengitystietulehdusta ja vakavaa mastiittia.

M. bovis leviää oireettomien kantajaeläinten mukana. Eläinkaupassa, eläinten siirroissa (mm. hiehohotellit) ja eläinnäyttelyissä tulee noudattaa ETT:n ohjeita ja käyttää ehdotto-masti ETT:n karjan terveystodistusta.

M. bovis on välittömästi ilmoitettava tauti, mutta ei lakisääteisesti vastustettava. Taudin vastustustoimia koordinoi ETT.


M. bovis -tartuntaan viittaavat oireet karjassa

Tilakäynneillä tulee kiinnittää erityistä huomiota vasikoiden terveydentilaan, kasvuun, kuolleisuuteen ja lääkityksiin sekä seuraaviin oireisiin:

-Vasikoiden hengitystieinfektiot, silmävuoto, yskä, kuume - viikon iästä alkaen, myös nuoret naudat ja tartunnan tullessa nai’iviin karjaan myös lehmät. Vasikoilla ja nuorilla eläimillä tyypillistä huono hoitovaste, lehmillä oireet voivat mennä itsekseen ohitse. Samaan aikaan tilalla voi olla muita hengitystiepatogeeneja (esim. RS-ja koronavirus, Pasteurella, Histophilus somni).

-Vasikoiden tai nuorten nautojen keskikorvatulehdukset - korva tai molemmat korvat roikkuvat, eläin ravistelee päätään, myös pään kiertoa (sisäkorvantulehdus) voi esiintyä, heikentynyt ruokahalu, jäävät kasvussa jälkeen.

-Nivel- ja jännetuppitulehdukset - yleensä useammassa nivelessä sekä vasikoilla että lehmillä (erityisesti polvi, kinner, kyynärpää, etupolvi). Joko ainoa oire tai yh-dessä muiden kanssa.

-Silmätulehdukset: konjunktiviitti, keratiitti – M. bovis yksin tai yhdessä muiden taudinaiheuttajien kanssa.

-Utaretulehdus – voimakasoireinen, hoitoon vastaamaton, alkaa usein yhdessä neljänneksessä ja leviää nopeasti muihin. Myös poikimattomilla hiehoilla.

Epäilyttävissä tapauksissa otetaan näytteitä laboratoriotutkimuksiin. Lehmien utaretuleh-dusnäytteet on syytä tutkituttaa laboratoriossa, jossa on käytössä M. bovis –PCR.


Eviran diagnostiikka M. bovis –tartunnalle

Hengitystietulehdukset:
Syväsivelynäytepaketti+verinäytteet (neljä näytettä, hinta 143,22 + alv). Näytteenottopaketti 4 syväsivelytikkua+kuljetuselatusianeet ( 40 €+alv) tilattavissa Kuopion Evirasta. Sisältää bakteerit+herkkyysmääritys, mykoplasmat (vil-jely ja PCR), RS- ja koronavirusten osoitus PCRllä ja uutena M. bovis-vasta-aineet (ELISA).

M. bovis-viljely ja -PCR: nautojen silmätulehduspaketissa ja luomisten syyn selvityksessä (silmätulehduspaketti 5 näytettä 79,57 € + alv, luomisen syyn selvitys 68,96€ + alv, maksuton 31.5.2013 saakka)

Patologiset tutkimukset:
M. bovis –viljely. Patologiset näytteet ovat suositeltavia, koska voidaan hengitysteiden lisäksi tutkia mm. nivelet ja korvat (vasikka alle 6 kk 68,96 € +alv)

Karjan M. bovis -tilanteen selvittäminen:
Evira selvittää parhaillaan kuinka vasta-aine-ELISA ja suora M. bovis-osoitus PCRllä nuorkarjan sierainsivelynäytteistä osoit-tavat tartuntatilannetta. Tämän maksullisen tutkimuspaketin käytöstä tulee sopia etu-käteen Eviran kanssa.


Lisätietoja:

Viljely, vasta-aine- ja PCR-tutkimukset:
Tarja Pohjanvirta 044 7201 493

Patologiset tutkimukset:
Paula Syrjälä 044 7201 470 tai Johanna Mattila 050 3867 150

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400