MRSA-bakteerin esiintymisen seurantaa sioissa jatketaan

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3/EEO/2011 mukaisesti Suomessa toteutetaan määräaikainen sikojen MRSA- bakteerin seuranta myös vuosien 2011 - 2012 aikana. Edellisen 2009 - 2010 seurannan tulosten mukaan MRSA:ta näyttää esiintyvän Suomessa sioilla odotettua enemmän. Sikojen kanssa työskentelevien ihmisten työperäinen altistuminen MRSA:lle on mahdollista. Sikalatyöntekijöiden lisäksi tämä koskee mm. sikapraktiikkaa tekeviä eläinlääkäreitä.

» Lue lisää

Ajankohtaista keskustelua sikojen tuonneista ja tautiuhista

Keväällä alan lehdissäkin esillä ollut uutinen koskien elävien sikojen tuontia Tanskasta on herättänyt vilkasta keskustelua sikojen tuonteihin liittyvistä tautiuhista. Suomalaisen tuotannon vahvuuksia ovat olleet maailmanlaajuisesti ajatellen poikkeuksellisen hyvä eläintautitilanne ja se, että mikrobilääkkeiden käyttö eläimille on Suomessa moniin muihin Euroopan maihin verrattuna vähäistä. Eviran sikatautiasiantuntijat ovat sitä mieltä, että näiden vahvuuksien eteen kannattaa tehdä työtä ja eläintuontien yhteydessä tautiriskit kannattaa minimoida.

» Lue lisää

Peippolintujen loistautia taas liikkeellä ruokintapaikoilla

Erityisesti viherpeippoja vaivaava loistauti, trikomonoosi, näyttää jälleen yleistyneen kesällä 2011. Tautiin sairastuu myös muita varpuslintuja. Evirassa on varmistettu trikomonoosiepidemioita Vantaalla, Jämsässä ja Ylitorniossa, joista jälkimmäinen on tähän mennessä pohjoisin tunnettu taudin esiintymispaikka.

» Lue lisää

Terveiden nautojen BSE-testauksen ikäraja nousi heinäkuun alussa

BSE-taudin varalta terveistä naudoista tehtäviä tutkimuksia on vähennetty 1. heinäkuuta 2011 lähtien Suomessa sekä eräissä muissa EU-jäsenmaissa. Uusista ikärajoista on säädetty uudella komission päätöksellä sekä kansallisella asetuksella, joka tuli voimaan 1.7.2011.

» Lue lisää

Eläinlääkärirekisterin internethakupalvelu avautui 1.7.2011

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira avasi 1.7.2011 eläinlääkärirekisterin julkisen tietopalvelun. Siitä löytyvät perustiedot eläinlääkärinammatin harjoittajista. Suomenkielinen internethakupalvelu pohjautuu Eviran ylläpitämään eläinlääkärirekisteriin, joka on osa eläinlääkintöhallinnon Elite-tietojärjestelmää.

» Lue lisää

Afrikkalaisen sikaruton mahdollisia maahantuloreittejä - riskiprofiili

Afrikkalainen sikarutto on helposti leviävä sikojen ja villisikojen virustauti, jolla on myös vakavia yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Se on lakisääteisesti vastustettava. Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa on valmistunut raportti afrikkalaisen sikaruton mahdollisista maahantuloreiteistä Suomeen.

» Lue lisää

EFSA ja Euroopan tautikeskus ECDC ovat julkaisseet yhteisen bakteerien antibioottiresistenssin v. 2009 seurantaraportin

Raporttiin on ensimmäisen kerran yhdistetty tiedot sekä ihmisistä että eläimistä ja elintarvikkeista peräisin olevilla zoonoottisilla ja indikaattoribakteereilla esiintyvästä antibioottiresistenssistä eli mikrobilääkkeisiin kohdistuvasta vastustuskyvystä. Zoonoottisista eli ihmisten ja eläinten välillä tarttuvista bakteereista tärkeimpiä ovat salmonellat ja kampylobakteerit.

» Lue lisää

Rapuruton esiintymistä tutkitaan yhteistyössä

Jokirapukantojen turvaamiseksi tarvitaan ohjeistusta rapukantojen ruttotilanteen hallitsemiseksi ja sen mukaiseen rapukantojen hoitoon ja käyttöön. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Metsähallitus selvittävät yhteistyössä piilevän rapuruton esiintymistä jokirapukannoissa. Yhteisprojekti on kaksivuotinen ja osittain MMM:n rahoittama.

» Lue lisää

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400