Maedi-visna-övervakningsprogrammet blir frivilligt 2014

Hälsoövervakningsprogrammet för maedi-visna som nu är obligatoriskt på gårdar med fler än 20 tackor eller hongetter blir frivilligt 1.1.2014. Företagare ska anmäla om de ansluter sig till det frivilliga övervakningsprogrammet för maedi-visna och CAE till regionförvaltningsverket i sin region.

Övervakningsprogrammet förblir till största delen likadant som tidigare. På gårdar som hör till det frivilliga programmet för maedi-visna kontrollerar kommunalveterinären regelbundet de får och getter som är över 12 månader gamla och tar samtidigt prover för laboratorieanalyser med tanke pår maedi-visna och CAE. Kommunalveterinären fyller i den nya anslutningshandlingen och besättningens hälsointyg, men beslutet om djurhållningsplatsens hälsokategori fattas i fortsättningen av regionförvaltningsverkets länsveterinär.

En företagare som har M3-status och som vill förbinda sig till det frivilliga hälsoövervakningsprogrammet har rätt att få sin djurhållningsplats klassificerad som hälsokategori 1 utan extra undersökningar då denna förbinder sig till det nya programmet senast inom ett år efter att den nya förordningen trädde i kraft . Hälsoklassificeringen vid övervakning av maedi-visna ändras. Nuvarande M3-status för en besättning som är fri från maedi-visna kommer i fortsättningen att motsvaras av hälsokategori 1. Andra nya hälsokategorier är hälsokategori 2 och hälsokategori 3.

Djurägaren betalar kommunalveterinären som utför kontrollbesöket för de kostnader som åtgärderna för det frivilliga hälsoövervakningsprogrammet för maedi-visna orsakar.

Mera information:
Överinspektör Sirkka-Liisa Korpenfelt, tel. 050 3684043

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400