Ändringar i CEM-undersökningarna 2008

Suomen Hippos ry upprätthåller på sin webbplats en lista över hingstar som kan användas för avel på grund av CEM-undersökning. Evira skickar information om ett undersökningsresultat som tillåter användning för avel (bakterien Taylorella equigenitalis har inte konstaterats) direkt till Suomen Hippos ry, om det inte förbjuds särskilt.

I Eviras nya CEM-undersökningsremiss nämns att information skickas om undersökningsresultat, men detta kan förbjudas i remissen. Remissblanketten finns på Eviras webbplats (på finska):
www.evira.fi > Eläintauti- ja elintarviketutkimus > Eläintautitutkimus > Näytteenotto-ohjeet > CEM-lähetys- ja näytteenotto-ohjeet

Även prov från hästavelsförbunden i Tavastland, Kymmene-Karelen, Satakunta-området, Svenska Österbotten och S:t Michel skickas till Evira i Kuopio
Vid Evira i Kuopio undersöks proven från följande hästavelsförbund: Södra Österbotten, Tavastland, Kajanaland, Mellesta Österbotten, Mellersta Finland, Kymmene-Karelen, Lapplands län, S:t Michel, Österbotten, Norra Karelen, Norra Savolax, Satakunta-området och Svenska Österbotten. Vid Evira i Helsingfors undersöks proven från hästavelsförbunden i Södra Finland, Nylands Län och Egentliga Finland. Närmare anvisningar om provsändning och adress finns på Eviras webbplats (se ovan). Hästavelsförbundens verksamhetsområden enligt kommun finns på Suomen Hippos ry:s webbplats (på finska):
http://www.hippos.fi/hippos/jalostus_ja_kasvatus/hevosrekisteri/tunnistajien_osoitteet_toimialueet.php

Evira tillhandahåller inte längre transportrör
CEM-proven tas i transportrör som innehåller Amies kolade transportmedium. Evira levererar inte längre dessa. Transportrör fås bl.a. från följande leverantörer: Labema Oy (Probact; TS/5-18), Mekalasi (Copan; 31006), OneMed (KIM230417), Sarstedt (Copan; 80.1326) och VWR (710-0434). Rören kan också användas för andra bakterieprov och går att spara ett par år, så det lönar sig för veterinären att ha dem i lager. CEM-undersökningen är tillförlitlig endast om provet är färskt och har förvarats korrekt. Därför undersöks inte proven om det har gått mer än 48 h sedan de togs eller transportrören är föråldrade eller felaktiga.

Mera information:
Laboratoriet i Helsingfors, tfn 020 77 24491
Laboratoriet i Kuopio, tfn 02077 24977

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400