Export av djur och djurprodukter till länder utanför EU kräver registrering

Från början av år 2015 får endast registrerade exportörer exportera levande djur och djurprodukter från Finland till länder utanför EU. Det nya exportörsregistret handlas av Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Kravet på registrering är nytt och baseras på den nationella djursjukdomslagen. Kravet gäller kommersiell export. Exportörerna kan registrera sig avgiftsfritt på Eviras webbplats.

Registrering krävs dock inte när:

- man transporterar sällskapsdjur
- en enskild person för med sig eller sänder en ringa mängd djurprodukter i annat än kommersiellt syfte
- en ringa mängd djurprodukter transporteras eller sänds som prover
- djur som förts in i Finland för temporärt uppehåll i landet förs ut ur landet
- djur eller djurprodukter transporteras via finskt territorium.

Med hjälp av exportörsregistret förbättras samarbetet mellan aktörer och myndigheter samt informationsspridningen om djursjukdomar.

Veterinärintyg som krävs för export beviljas från början av år 2015 endast till registrerade exportörer. Veterinärintyget visar för myndigheterna i mottagarlandet att djuren och djurprodukterna uppfyller kvalitets- och hälsokraven.

Registrerade exportörer får information av Evira om pågående projekt med avsikt att möjliggöra export av finländska produkter samt om begränsningar som olika mottagarländer ställer för att förhindra spridning av djursjukdomar. Det lönar sig att registrera sig i god tid före exporten.

Läs mera:
Exportörsregistret (på finska)

Mer information:
överinspektör Eeva-Liisa Taskinen, tfn 040 823 5961
Rådgivnings-e-post (export av djur och djurprodukter till länder utanför EU): viejarekisteri@evira.fi

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400