Anvisning för bedömning av kött och åtgärder i samband med besiktning av fjäderfäkött

I Eviras nya anvisning ”Bedömning av kött och åtgärder i samband med besiktning av fjäderfäkött” (LIHA 003/1) ges rekommendationer om den köttbedömning som ska göras i samband med besiktning av kött av fjärderfä som hållits som husdjur och andra åtgärder i samband med köttbesiktningen.

Jord- och skogsbruksministeriet har meddelat att jord- och skogsbruksministeriets anvisning om bedömning av kött och åtgärder i samband med besiktning av fjäderfäkött (Nr 26/613-91, veterinär lagstiftning del J 148) inte mera gäller och att den har avlägsnats från samlingen av veterinär lagstiftning. Den nya anvisningen finns på Eviras webbplats:
http://www.palvelu.fi/evi/files/72_653_312.pdf (pdf, 658 kt, på finska)

Mer information:
Överinspektör Maria Miettinen, tfn 020 77 24271

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400