En dryg matsked räcker

För att undersöka om sjukdomsalstraren vid diarré hos boskapen är att nötdjuret har coronavirus, skickar man avföringsprov eller alternativt parserumprov av de djur som har diarré.

Proven tas av 3-5 djur som uppvisar symtom. Det första serumprovet tas då symptomen är akuta och följande tas från samma individer 2-3 veckor senare. För coronavirusundersökning behövs det en dryg matsked avföring per djur. Provet tas direkt från ändtarmen eller omedelbart efter avföringen. Proven tas alltid som individuella prov och sätts helst i en plastburk eller ett plaströr. Burkarna/rören märks med fortlöpande numrering och i den bifogade remissen antecknas djurens individuella identitetskod.

Prov som endast är avsedda för undersökning av enbart coronavirus skickas till Helsingfors (Evira, djursjukdomsvirologi, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors).

Mera om provtagning och insändning av prov för diarréundersökning:

Kalvdiarré

Parasitundersökning av betande unga nötkreatur

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400