Muutoksia vastustettavien ja ilmoitettavien eläintautien luetteloihin

Maa- ja metsätalousministeriö on muuttanut vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun MMMEEO:n päätöksen (1346/1995, Eläinlääkintölainsäädännössä D 4) liitteitä 1-3 ja 5-7. Pääasiallinen syy muutokseen on hirvieläinten tuberkuloosin muuttunut määritelmä, mutta samalla liitteisiin on tehty muitakin muutoksia tieteellisen kehityksen tai muualla jo aikaisemmin tehtyjen muutosten seurauksena.

» Lue lisää

Hirvieläinten tuberkuloosivalvonta uudistuu

Maa- ja metsätalousministeriö on asetuksellaan uudistanut tarhattujen hirvieläinten tuberkuloosivalvonnan 1.5.2010 alkaen. Aikaisemmat säännökset olivat osoittautuneet vaikeaksi toteuttaa käytännössä, koska tarhatut hirvieläimet ovat arkoja ja niiden tuberkuloositestaus ei käytännössä onnistu ilman erityisjärjestelyjä. Tarhattujen hirvieläinten tuberkuloositilanne on myös rauhoittunut verrattuna 1990-lukuun, jolloin aikaisemmat säännökset annettiin. Nykyisin tuberkuloosia todetaan tarhatuilla hirvieläimillä lähinnä niissä maissa, joissa tuberkuloosia esiintyy myös naudoilla.

» Lue lisää

Muista uuden mastiittirokotteen käyttäjäturvallisuus

Suomen markkinoille on tulossa ensimmäinen nautarokote, jossa adjuvanttina käytetään nestemäistä paraffiinia. Tämän Startvac-rokotteen käyttöaiheena on lehmien ja hiehojen laumaimmunisointi karjoissa, joissa esiintyy toistuvasti utaretulehdusta. Valmiste on saanut keskitetyn myyntiluvan koko EU:n alueelle helmikuussa 2009. Suomessa Evira on vapauttanut ensimmäiset erät myyntiin maaliskuussa 2010.

» Lue lisää

Sioille riittävästi virkemateriaalia

Evira muistuttaa, että eläinsuojelusäädösten mukaan sikojen saatavilla on oltava jatkuvasti riittävä määrä virkemateriaalia lajinomaisten käyttäytymistarpeiden toteuttamiseen.

» Lue lisää

Makuuparsien määrä lypsylehmäpihatossa

Eviran saaman tiedon mukaan lypsylehmien makuuparsipihatoissa esiintyy melko usein ns. ylitäyttöä eli eläimiä on enemmän kuin makuuparsia. Asiasta keskusteltiin vilkkaasti myös eläinten hyvinvoinnin ammattilaisten keskustelupalstalla viime syksynä. Alla kunnaneläinlääkäreille tiedoksi Eviran näkemys asiasta.

» Lue lisää

Sinikielitautia eli bluetongueta koskeva riskiprofiili on valmistunut

Sinikielitaudin eli bluetonguen maahantuloa ja leviämistä Suomessa koskeva riskiprofiili on valmistunut. Riskiprofiilissa tarkastellaan sinikielitaudin maahan tuloon ja tartunnan edelleen leviämiseen liittyviä riskitekijöitä sekä tartunnan leviämisen seurauksia.

» Lue lisää

Täydentävien ehtojen viljelijäopas 2010 on valmistunut

Täydentävien ehtojen opas ”Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi” on päivitetty. Opas on tarkoitettu kaikille niille viljelijöille, jotka saavat maataloustukia.

» Lue lisää

Eläinten hyvinvointiseminaarissa paljon painavaa asiaa

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira järjesti 17.2.2010 koko päivän kestävän Eläinten hyvinvointiseminaarin Säätytalolla Helsingissä. Ohjelmassa oli luentoja eläinten hyvinvoinnista ja sen mittaamisesta sekä viranomaisten esityksiä ja sidosryhmien kommenttipuheenvuoroja aihepiiristä.
Tapahtuman materiaali löytyy tästä:
17.2.2010 Eläinten hyvinvointiseminaari (Evira)

Ajankohtaista tarttuvista taudeista –teemapäivä 11.5.2010 ja Lääkepäivä 12.5.2010

Ilmoittaudu nyt (Evira)

Lääkeluettelot nyt Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nyt nähtävissä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400