Organisationsreformen inom köttbesiktningen

Köttbesiktningen i små slakterier och vilthanteringsanläggningar med tillhörande tillsyn har med en ändring (352/2011) av livsmedelslagen överförts från kommunerna till staten från och med den 1 september 2011. I ett slakteri, i ett litet slakteri och i en vilthanteringsanläggning utförs köttbesiktningen av en besiktningsveterinär på Evira; i ett renslakteri på motsvarande sätt av en besiktningsveterinär på regionförvaltningsverket i Lappland.

I Eviras besiktningsveterinärs uppgifter ingår ändå inte ante mortem -besiktning på ett primärproduktionsställe eller besiktning av frilevande vilt avsett för inhemsk konsumtion i ett s.k. slaktskjul. En kommunal veterinär kan besikta frilevande vilt under en övergångstid på två år fram till den 31 augusti 2013 i sådana slaktskjul, där köttbesiktning utförts innan lagändringen trädde i kraft.

Mer information:
Överinspektör Anne Fagerlund, tfn 050 386 8415
Överinspektör Eleonora Niemi, tfn 040 162 5955

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400