Nautojen terveydenhuollon kysyntä nousee

Nautaterveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevan mukaan terveydenhuolto kattaa noin 8 % nautatiloista. Viljelijät ovat tuotantosopimuksissa sitoutuneet solmimaan vielä useita tuhansia Nasevan terveydenhuoltosopimuksia tänä vuonna. Lisäksi Valiolla on lähiviikkoina kampanja, jossa Nasevaan liittymistä suositellaan kaikille valiolaisille yli 10 000 maitotilalle.

Terveydenhuoltosopimuksen tekeminen tilan kanssa ei vie paljoa eläinlääkärin työaikaa – 15 minuuttia riittää huolelliseen sopimustekstin läpikäymiseen ennen allekirjoituksia. Mutta sopimuksesta seuraavat eläinlääkärin vuosittaiset terveydenhuoltokäynnit vaativat jo merkittävästi eläinlääkärityötä.

Nautojen terveydenhuoltopalvelujen kysyntä nousee

Sikaloiden terveydenhuoltorekisteri Sikava on jo jokusen vuoden kattanut valtaosan Suomen sikaloista – noin 90 % porsas- ja sianlihantuotannosta.

Nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Naseva on vasta vuoden ikäinen. Se ei vielä ole läheskään niin kattava kuin Sikava. Nasevan rekisterissä on nyt noin 1400 tilaa, kolmisensataa lihanautatilaa ja noin 1100 lypsykarjatilaa. Tämä on noin 8 % kaikista nautaeläintiloistamme.

Eläinlääkärien on kuitenkin syytä varautua siihen, että nautojen terveydenhuollon kysyntä kasvaa voimakkaasti alkavan sisäruokintakauden aikana.

Valion kampanja käynnistyy

Nasevaan on liittynyt tiloja hitaammin kuin on ollut tavoitteena. Tämän vuoksi lähikuukausina useat tahot tehostavat tiedotustaan Nasevasta. Lokakuun aikana kaikki valiolaiset lypsykarjatilat saavat kirjeen, jossa Nasevaan liittymistä suositellaan.

On siis odotettavissa, että maidontuottajat loka-marraskuussa kyselevät Nasevasta aktiivisesti ja tarjoavat sopimuskaavaketta eläinlääkärin allekirjoitettavaksi.

Sopimus teurastamon kanssa sitoo terveydenhuoltoon

Atria-ryhmän tuotantosopimustilat ovat sitoutuneet liittymään Nasevaan vuoden loppuun mennessä. Samoin eräiden muiden teurastamojen laatusopimustilat. Atrian tuotantosopimustiloja on noin puolet teuraansa Atrialle myyvistä tiloista – monessa kunnassa tämä tarkoittaa useita kymmeniä tiloja, joissain ilmeisesti jopa yli sata tilaa. Valtakunnassa on useita tuhansia Nasevaan tänä vuonna liittymään sitoutuneita tiloja – osa lypsykarja- ja osa lihanautatiloja. Ainakin 80% näistä on vielä liittymättä.

Tuleva hyvinvointituki lisää terveydenhuollon kysyntää kevättalvella

Uusi ruuhka-erä nautaterveydenhuollon piiriin hakeutuvia tiloja on odotettavissa kevättalvella, kun viljelijöille tiedotetaan uudesta maataloustuen muodosta hyvinvointituesta. Hyvinvointituen saanti tulee edellyttämään terveydenhuoltosopimusta ja sen mukaisia terveydenhuoltokäyntejä. Hyvinvointitukea hakeva tila sitoutuu tukeen ja samalla terveydenhuoltoon viideksi vuodeksi. Hyvinvointitukea saavat sika- ja nautatilat. Terveydenhuollon lisäksi tukivaatimuksiin kuuluu mm. muita vaatimuksia eläintenpidolle sekä vaatimus sähkön varavoimasta (aggregaatti).

Terveydenhuoltosopimuksen teko vie 15 minuuttia

Naseva on terveydenhuoltorekisteri. Siksi siihen liitytään terveydenhuoltosopimuksella. Terveydenhuoltosopimuksen allekirjoittavat tila ja eläinlääkäri. Sopimus laaditaan Nasevan lomakkeelle ja paperi lähetetään rekisteröitäväksi Nasevan toimistoon.

Tila on siis Nasevassa, kun terveydenhuoltosopimus on allekirjoitettu ja rekisteröity. Terveydenhuoltokäyntiä ei tarvitse samalla tehdä. Jos käynti tehdään sitten, kun tila jo on rekisterissä, Nasevasta saa terveydenhuoltokäynnin avuksi tilan eläinluettelon. Tilakäynnin raportti voidaan kirjata Nasevaan välittömästi ja vaikka tulostaa se sieltä tilakäynnin päätteeksi.

Myös tiloilla, joilla on jo vuosia ollut terveydenhuoltosopimus, on sopimus uusittava Nasevan lomaketta käyttäen. Tämä on välttämätöntä, koska ilman lomakkeen allekirjoituksia ei tilan tietojen liittäminen Nasevaan ole laillista.

On suositeltavaa, että eläinlääkäri käy terveydenhuoltosopimuksen ja sitä tukevan Nasevan rekisteriselosteen sisältöä läpi viljelijän kanssa ennen sopimuksen allekirjoitusta. Tähän voi kulua viitisentoista minuuttia. Jos sopimustiloja on paljon, voi olla mielekästä pitää aiheesta yhteistilaisuus, jossa eläinlääkäri selvittää sopimuksen sisällön kaikille tiloille kerralla.

Naseva on ilmainen

Naseva on viljelijälle ilmainen palvelu, Nasevan maksut viljelijän puolesta maksaa meijeri ja/tai teurastamo (maksajien luettelo: www.naseva.fi > jäsenet). Nasevan hallintoa hoitaa Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry. Nasevan johtoryhmässä on sekä viljelijä- että Eviran ja maa- ja metsätalousministeriön edustus.

Naseva on tarkoitettu kaikkien nautaterveydenhuoltoa haluavien maatilojen käyttöön. Nasevaa rakennetaan aktiivisesti käytännön terveydenhuoltoa palvelevaan suuntaan. Tilan, joka haluaa terveydenhuoltoa, ei ole mitään syytä olla liittymättä Nasevaan.

Lisätiedot:
Terveydenhuoltoeläinlääkäri Vesa Rainio, Evira, Kuopion tutkimusyksikkö, p. 050 3867150
Rekisterivastaava Paula Halkosaari, ETT ry/Naseva, paula.halkosaari@ett.fi, p. 0400 988894

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400