Nästan 5000 inspektioner på grund av misstanke inom djurskyddet

Misstanke om djurhållning som strider mot djurskyddsbestämmelserna ledde till nästan femtusen inspektionsbesök 2013. Även om andelen objekt som klarade inspektionen med rena papper var något större än under tidigare år, krävde likväl över tvåtusen inspektioner åtgärder av myndigheterna. Antalet inspektioner minskade något jämfört med föregående år, men antalet djurarter som berördes av inspektioner förblev oförändrat.

Läs mera på Eviras webbplats:
Djurskyddsinspektioner på grund av misstanke 2013

Mera information:
överinspektör Terhi Jääskeläinen, tfn 050 594 6489
enhetschef Taina Mikkonen, tfn 040 830 8404

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400