Insamlingen av prover inom hästsjukdomsprojektet avslutas

Hösten 2012 inleddes ett forskningsprojekt för att klarlägga förekomsten av allvarliga hästsjukdomar i Finland. Det har kommit fler prover än vad som sattes som mål, så insamlingen avslutas.

Inom ramen för projektet insamlades prover av importerade hästar, avelshingstar samt hästar som misstänktes bära på någon allvarlig smittsam sjukdom.

Intresset för projektet var glädjande stort. Målet i fråga om sjukdomsmisstankar sattes till 200 hästar, och det har redan överskridits med råge, så man har beslutat att avsluta insamlingen av prover i mitten av december.

Laboratorieanalyserna för att utreda sjukdomsorsaken blir avgiftsbelagda fr.o.m. 15.12 2013. Evira tackar alla veterinärer och provtagare som deltagit i forskningsprojektet för intresset och aktiviteten när det gällt att genomföra projektet.

Eviras nyheterna

Mera information: Ulla-Maija Kokkonen, tfn 050 5262065

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400