Venäjän vientitodistukset muuttuvat 1.2.2007 mennessä

EU-maista tapahtuvaa Venäjälle vientiä koskevat vuonna 2004 käyttöön otetut 14 yhtenäistä terveystodistusmallia muuttuvat 1.2.2007 mennessä. Samalla käyttöön otetaan 4 uutta todistusmallia. Muutaman muun todistusmallin sisällöstä neuvotellaan vielä. Evira uudistaa todistusten painatuksen ja jakelun.

Todistusmallit

Vuonna 2004 EU ja Venäjä sopivat 14 yhtenäisen terveystodistusmallin käyttöönotosta silloin, kun EU-maista viedään eläviä eläimiä, elintarvikkeita tai rehuja Venäjälle. Kaikki nämä todistukset muuttuvat 1.2.2007 mennessä.

Nämä muuttuvat terveystodistukset koskevat seuraavia eläimiä ja tuotteita:

Elävät eläimet
Hevoset - pysyvä vienti
Hevoset - tilapäinen vienti
Jalostussiat
Teurassiat
Siipikarjan untuvikot ja siitosmunat


Rehut
Eläimistä saatavat rehut ja rehujen lisäaineet
Kalajauho rehuksi


Elintarvikkeet
Luuton naudanliha ja siitä valmistetut raakalihavalmisteet
Sianliha ja siitä valmistetut raakalihavalmisteet
Siipikarjanliha ja siitä valmistetut raakalihavalmisteet
Maito ja maitotuotteet
Kalastustuotteet sekä niistä saadut raakavalmisteet ja jalosteet
Lihavalmisteet
Ruokavalmisteet, jotka sisältävät eläimistä saatavia raaka-aineita


Näiden 14 todistusmallin lisäksi tulee 4 täysin uutta todistusmallia:
Välitysporsaat
Turkiseläimet
Turkiseläinten nahat
Elintarvikekäyttöön tarkoitetut suolet


Lisäksi neuvottelut ovat käynnissä mm. lemmikkieläinten rehujen ja niiden raaka-aineiden sekä yhdistelmäelintarvikkeiden saamiseksi yhtenäistettyjen terveystodistusten piiriin.

Muun muassa Venäjän Maailman kauppajärjestöön WTO:n liittymiseen johtuen EU ja Venäjä ovat neuvotelleet vuoden 2006 aikana uudet sisällöt näihin todistusmalleihin ja tietyiltä osin vientiehdot helpottuvat. Suomalaisten elävien eläinten ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden osalta muutoksilla ei ole suurta merkitystä. Uusitut terveystodistukset voidaan ottaa käyttöön 1.1.2007 ja siirtymäaikaa on 1.2.2007 saakka. Evira tulee ohjeistamaan viejiä siinä, milloin Suomen osalta uudet todistukset otetaan käyttöön, mutta todennäköisesti vanhoja todistuksia käytetään 31.1.2007 lähteviin eriin saakka ja 1.2.2007 lähtien todistettavissa ja lähetettävissä erissä käytetään uutta todistusmallia.

Todistuslomakkeet muuttuvat

EU-maiden jäsenmaiden on toimitettava Venäjän viranomaisille mallit uusituista todistuksista. Evira on päättänyt, että tässä yhteydessä Suomessa käyttöönotettavat uudet terveystodistusmallit muutetaan aikaisempaa käyttäjäystävällisemmiksi.

Uudet todistukset tulevat olemaan standardi A4 kokoa ja ne tullaan täyttämään kaksipuolisina. Todistuslomakkeet tulevat edelleen olemaan samanlaista vesileimallista turvakuvioitua paperia kuin aiemminkin. Todistukset ovat numeroituja, mutta aikaisemmasta poiketen, todistuksessa ei ole enää turvakuviopaperille painettuja kopiosivuja. Jatkossa viejien ja todistukset allekirjoittavien virkaeläinlääkäreiden on otettava tarvitsemansa kopiot todistuksista normaaleina valokopioina.

Todistuslomakkeiden painatus

Todistuslomakkeet tehdään edelleen Setec Oy:ssä vain viranomaiskäyttöön tarkoitetulle vesileimapaperille ja vain Eviran todistuksiin suunnitellulla turvakuvioinnilla. Setec Oy painaa myös valmiiksi juoksevan numeroinnin todistuksiin. Muun osan terveystodistusten sisällöstä tehdään todistuksiin Evirassa. Näin todistusten hinta voidaan pitää kohtuullisena ja joustavana. Tämä on myös nopein ja kustannustehokkain tapa varautua mahdollisiin muutoksiin tulevaisuudessa.

Todistusten tilaus ja jakelu

Ennen Elintarviketurvallisuusviraston aloittamista Venäjän vientiin tarkoitettuja todistuksia tilattiin ja jaettiin kolmesta eri paikasta – elävien eläinten todistukset maa- ja metsätalousministeriöstä, elintarvikkeiden Elintarvikevirastosta ja rehujen Kasvintuotannontarkastuskeskuksesta.

Elintarviketurvallisuusviraston aloittamisen jälkeen kaikki edellä mainitut toiminnot siirtyivät samaan organisaation, mutta sen eri osastoihin ja yksiköihin.

Uusien terveystodistusten myötä Evira tulee yhtenäistämään terveystodistusten tilauksen, jakelun ja hinnoittelun samanlaiseksi riippumatta siitä, mikä terveystodistusmalli on kyseessä. Suunnittelu tilausten ja jakelun yhtenäistämisestä on vielä kesken, mutta siitä tiedotetaan erikseen sekä viejiä että eläinlääkäreitä, muun muassa Eviran internetsivuilla ja tiedotteilla heti asian varmistuttua.

Pre-export todistukset

EU:n ja Venäjän välisessä sopimuksessa vuonna 2004 sovittiin myös pre-export todistusten käytöstä silloin, jos vietävän eläimistä saatavan tuotteen raaka-aineen alkuperä on jostain toisesta EU-maasta kuin siitä missä se on valmistettu Venäjälle vientiä varten. Uusittujen terveystodistusten myötä myös nämä pre-export terveystodistukset muuttuvat vastaavalla tavalla niin malliltaan kuin myös muodoltaan. Näiden todistusten tilaus ja jakelu tapahtuu samalla tavalla kuin varsinaisten vientitodistustenkin.

Muiden kuin aiemmin mainittujen elävien eläinten ja elämistä saatavien tuotteiden terveystodistukset

Kaikissa muissa Venäjän vientiin tarkoitetuissa terveystodistuksissa tulee käyttää Evirasta saatavia terveystodistuslomakkeita, jotka ovat vesileimallisia, turvakuvioituja ja esinumeroituja. Näiden osalta viejä on kuitenkin velvollinen selvittämään, mitkä ovat vientivaatimukset Venäjälle ja millainen sisältö terveystodistuksessa on oltava. Yleensä ehdot selviävät Venäjän viranomaisten antamasta tuontiluvasta. Myös Eviralla voi olla aikaisempien vientien ja Venäjän kanssa kahdenkeskisesti sovitusti tiedossa vientiehdot. Myös näihin vienteihin tarvittavien terveystodistusten tilaus ja jakelu tapahtuu vastaavalla tavalla kuin yhtenäistettyjen todistusten tilaus vuonna 2007 alkaen.

Evira tiedottaa Venäjän vientiin liittyvistä asioista sitä mukaan kuin uudet ohjeistukset valmistuvat.

Lisätietoa:

Elävät eläimet ja sivutuotteet
eläinlääkintöylitarkastaja Lea Pessi, p. 020 77 24331
eläinlääkintötarkastaja Seppo Kuosmanen, p. 020 77 24217

Elintarvikkeet
Liha ja lihatuotteet sekä kalastustuotteet
ylitarkastaja Marjoriikka Keränen, p. 020 77 24266
ylitarkastaja Tiina Läikkö, p. 020 77 24284

Maito ja maitovalmisteet
ylitarkastaja Pirjo Korpela, p. 02077 24235

Rehut
valvontaeläinlääkäri Annikki Latvala-Kiesilä, p. 020 77 25226

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400