Sjukdomsskydd inom ekologisk kalkonproduktion

Den finländska kalkonproduktionen har krympt och lönsamheten har försämrats under 2000-talet. Ekologisk produktion kunde vara ett sätt att främja kalkonproduktionen. Evira deltar i projektet ”Inledande av ekologisk kalkonproduktion” genom att forska sjukdomsskydd.

Det är ett omfattande, tvåårigt utvecklingsprojekt som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Målet med projektet som inleddes i början av 2012 är att skapa en övergripande strategi för att få igång och utveckla en ekokalkonkedja, samt en verksamhetsmodell för ekologisk kalkonproduktion. Man försöker nå målet genom att granska produktionskedjan på ett övergripande sätt via konsumenten, lagstiftningen, utfodringen, sjukdomsskyddet, affärsverksamheten och produktionsförhållandena.

Eviras forskningsenhet för riskbedömning deltar i projektet genom att ansvara för det delområde där man undersöker sjukdomsskyddet och riskfaktorer i anslutning till det. I den del som gäller sjukdomsskydd deltar också MTT Ekonomisk forskning och Föreningen för bekämpning av djursjukdomar ETT rf.

Syftet med den del som gäller sjukdomsskydd är att identifiera riskobjekt, påföljder och riskhanteringsmetoder med anknytning till de ekologiska kalkonernas hälsa och sjukdomsskydd samt att bedöma dessa faktorers ekonomiska betydelse. Den största enskilda skillnaden mellan sedvanlig produktion och ekologisk kalkonproduktion är kravet på att kalkonerna ska få gå ute. När kalkonerna går ute är det omöjligt att genomföra sådan sjukdomsspärr som är typisk för sedvanlig fjäderfäproduktion lika effektivt. Utegång för med sig positiva saker för djuren. Till dem hör bland annat mera motion, lägre djurtäthet och bättre luftkvalitet, som både förbättrar djurens välbefinnande och minskar sjukdomstrycket.

Det är utmanande att producera ekologiskt kalkonkött i finländska förhållanden. Inom ramen för utvecklingsprojektet funderar man på om ekologisk produktion skulle möjliggöra fortsatt kalkonuppfödning i Finland och hur ekologisk produktion kunde genomföras utan att den rådande nivån på sjukdomsskyddet inom fjäderfäproduktionen äventyras.

Ansvariga aktörer för de andra delområdena är Satafood Kehittämisyhdistys ry, Finlands Fjäderfäförbund rf, samt Hankkija-Lantbruk.

För mer information om projektet för sjukdomsskydd inom ekologisk kalkonproduktion kontakta
Specialforskare Leena Sahlström 040 489 3375
Forskare Kitty Schulman 040 163 2531
E-post: förnamn.efternamn@evira.fi

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400