Lemmikkien tuonti- ja vientivaatimuksiin muutoksia 1.1.2012

Rabieksen ja myyräekinokokkitartuntojen torjumiseksi EU:n ulkopuolelta ja EU-maista tai niihin verrattavista maista Suomeen ei-kaupallisesti –kuljetettaville koirille ja kissoille on asetettu tuonti- ja vientivaatimuksia. Vuoden 2012 alussa myyräekinokokkoosilääkitysvaatimukset laajenevat ja se vaaditaan jatkossa myös alle kolmen kuukauden ikäisiltä pennuilta sekä mm. Ruotsista tuotavilta koirilta. Sen sijaan kissoja ei lääkitysvaatimus enää koske Suomeen tuotaessa. Lemmikin vienti tiettyihin maihin helpottuu raivotautivasta-ainemääritysvaatimuksen poistuessa.
Yksityiskohtaiset ohjeet lisätään Eviran nettisivuille asetuksen tultua voimaan.

Muutokset ekinokokkilääkitysvaatimuksiin

Ekinokokkoosin varalta annettavan lääkityksen tarkoituksena on estää Echinococcus multilocularis -loisen kulkeutuminen Suomeen. Ekinokokkilääkitys vaaditaan jatkossa ainoastaan koirilta, kissoja ei tarvitse enää lääkitä. Myös EU-maista tuotavat alle 3 kk ikäiset pennut sekä mm. Ruotsista Suomeen tulevat koirat pitää lääkitä ennen niiden saapumista maahan.

Lääkitys annetaan siinä EU:n ulkopuolisessa maassa tai EU-maassa, jossa koira on viimeksi ollut ennen rajanylitystä Suomeen ensisijaisesti 1-5 vrk ennen maahantuloa. Lääkettä ei siis voi antaa enää rajalla juuri ennen rajanylitystä tai jos niin toimitaan, tulee odottaa 1 vrk ennen kuin rajanylitys on sallittua. Suomen ulkopuolisen maan eläinlääkäri merkitsee annetun lääkkeen lemmikkieläinpassiin. Nykyisessä lainsäädännössä oleva kohta, että lemmikkiä ei tarvitse lääkitä, jos se tulee takaisin Suomeen oltuaan ulkomailla alle 24 h, poistuu.

Vaihtoehtoisesti EU:n ulkopuolisista maista, EU-maista tai niihin verrattavista maista tuotaessa, jotka ovat ilmoittaneet käyttävänsä passia koira voi käyttää 28 vrk:n sääntöä. Tämä vaihtoehto on suositeltava paljon matkustaville koirille. Lemmikki pitää lääkitä ennen matkaa vähintään kaksi kertaa enintään 28 vrk:n välein EU-maassa tai EU-maihin verrattavissa maissa ja sen jälkeen käsittely toistetaan säännöllisesti enintään 28 vrk:n välein niin kauan kuin edestakaisin matkustelua kestää. Lemmikin omistaja sitoutuu käyttämään koiraansa eläinlääkärissä säännöllisesti. Lemmikkieläinpassiin merkitään maininta 28 vrk:n säännöstä ekinokokkikäsittely-kohtaan. Maininta kirjataan suomeksi tai ruotsiksi ja englanniksi.

Esimerkkejä passiin kirjoitettavista lauseista:
•Säännöllinen käsittely EU:ssa tai lemmikkipassia käyttävässä maassa enintään 28 vrk:n välein (asetus 1152/2011)
•Regelbunden behandling inom EU eller i länder som använder pass för sällskapsdjur med högst 28 dagars mellanrum (förordning 1152/2011)
•Regular treatment within EU or in a country using pet passport at maximum 28 d intervals (regulation 1152/2011)

Lauseiden alapuolelle kirjataan käytetty valmiste ja valmistaja. Eläinlääkärin allekirjoitus ja lääkityspäivämäärä kirjoitetaan tavanomaisiin kohtiin. Jatkossa passiin lisätään vain lääkityspäivämäärä, leima ja allekirjoitus. Jos passin sivut tulevat täyteen, koiralle myönnetään uusi passi. Matkoilla kannattaa kuljettaa mukana sekä uutta että vanhaa passia. Näitä merkintöjä voi alkaa merkitä passiin vuodenvaihteen jälkeen.

Seuraavaan lemmikkieläinpassipainokseen tullaan lisäämään ekinokokkilääkitystä koskevia sivuja. Eläinlääkäreitä pyydetään ilmoittamaan kuukausi-ilmoituksen yhteydessä, montako koiraa on 28 vrk:n säännön piirissä.

Ekinokokkilääkitystä ei vaadita tietyissä tapauksissa
Ekinokokkilääkitystä ei vaadita, kun koira tulee suoraan Suomeen UK:sta, Irlannista tai Maltalta. Norjasta (lukuun ottamatta Huippuvuoria) tulevilta lemmikeiltä ei tällä hetkellä vaadita ekinokokkilääkitystä, vuoden vaihteen jälkeinen tilanne ei ole vielä tiedossa.

Heisimatolääkitystä ei vaadita, jos koiran vie Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan, Irlantiin tai Maltalle suoraan Suomesta. Ruotsi ei enää voi vaatia ekinokokkilääkitystä sinne saapuvilta koirilta. Norja ei tällä hetkellä vaadi heisimatolääkitystä suomalaisilta koirilta, jos ne eivät viimeisen 12 kuukauden aikana ole käyneet Suomen tai Norjan ulkopuolella. Ensi vuoden tilanne ei ole Norjan osalta vielä selvinnyt. UK ja todennäköisesti Irlanti eivät enää vaadi myöskään punkkilääkitystä.

Raivotautivasta-ainemääritysvaatimus poistuu tiettyihin maihin matkustettaessa
Koiran vienti Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan, Ruotsiin, Irlantiin ja Maltalle helpottuu. Raivotautivasta-ainemääritystä ei näihin maihin matkustettaessa enää vaadita. Jatkossa ensimmäisen raivotautirokotteen jälkeen on odotettava 21 vrk ennen matkustamista. Norjan kanta ei ole vielä virallisesti tiedossa, mutta todennäköisesti vasta-ainemääritysvaatimus tulee myös poistumaan.

Uudet terveystodistusmallit EU:n ulkopuolelta tuotaville eläimille
EU:n ulkopuolelta tuotavien koirien, kissojen ja frettien kaupallisen ja ei-kaupallisen tuonnin terveystodistusmallit muuttuvat 1.1.2012 alkaen. Uudet todistusmallit löytyvät Eviran internet-sivujen ohjeista:
Koirien, kissojen ja frettien tuonti EU:n ulkopuolisista maista (Evira)

Sisällöltään todistukset ovat vastaavat kuin entiset, mutta ulkoasu on muuttunut ja joitakin tarkennuksia on tullut. Lisäksi yhteen todistukseen voi merkitä useamman eläimen tiedot. Yksityiskohtaiset ohjeet todistuksista ja lääkityksistä lisätään Eviran nettisivuille asetuksen tultua voimaan.

Lisätietoja:
ehyt@evira.fi
Ylitarkastaja Tiina-Mari Aro, p. 040 489 3322
Ylitarkastaja Virva Valle, p. 040 489 3359

Lemmikkien tuonti EU:n ulkopuolelta
kolmasmaa@evira.fi
Ylitarkastaja Marika Immonen

Eläinten kaupallinen tuonti EU:n ulkopuolelta
lentoasema@evira.fi
Ylitarkastaja Tiina Juselius, p. 050 528 9879

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400