Reilu ruokalusikallinen riittää

Kun halutaan selvittää, onko ripulin aiheuttajana karjassa naudan koronavirus, tutkittavaksi lähetetään ripuloivien eläinten ulostenäytteet tai vaihtoehtoisesti pariseeruminäytteet.

Näytteet otetaan 3-5 oireilevasta eläimestä. Ensimmäiset seeruminäytteet otetaan akuutin oireilun aikana ja jälkimmäiset samoista yksilöistä 2-3 viikkoa myöhemmin. Koronavirustutkimukseen riittää reilu ruokalusikallinen ulostetta per eläin. Näyte otetaan suoraan peräsuolesta tai välittömästi ulostamisen jälkeen. Näytteet otetaan aina yksilönäytteinä mieluiten muovipurkkiin tai –putkeen. Purkit/putket merkitään juoksevin numeroin ja lähetteeseen kirjataan eläinten yksilötunnukset.

Pelkästään koronaviruksen varalta tutkittavat näytteet lähetetään Helsinkiin (Evira, Eläintautivirologia, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki).

Lisää ripulitutkimusten näytteenotosta ja lähettämisestä:

Vasikkaripuli

Laiduntavien nuorten nautojen loiset

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400