Ivermektiiniä sisältävien injektiovalmisteiden naudan teurastuksen varoaika on pidentynyt 49 vrk:een

Muutos astui voimaan 30.7.2010.

Euroopan lääkeviraston eläinlääkekomitea on uudelleenarvioinut Euroopan yhteisössä myyntiluvallisten, ivermektiiniä sisältävien injektiovalmisteiden naudan teurastuksen jäämätutkimukset. Komitea katsoo että naudan teurastuksen varoaika jäsenvaltioissa tulee yhtenäistää.

Uusi naudan teurastuksen varoaika koskee seuraavia valmisteita:

Valmiste Vahvuus Lääkemuoto
Animec vet 10 mg/ml injektioneste, liuos
Bimectin vet 10 mg/ml injektioneste, liuos
Ivomec vet 10 mg/ml injektioneste, liuos
Medimec 10 mg/ml injektioneste, liuos
Noromectin vet 10 mg/ml injektioneste, liuos
Virbamec vet 10 mg/ml injektioneste, liuos

Lue lisää:
1. Eläinlääkekomitean lausunto:
http://www.ema.europa.eu/docs/fi_FI/document_library/Referrals_document/Ivermectin_35/WC500060251.pdf

2. Lausunnon liitteet I ja II (Tieteelliset johtopäätökset ja perustelut: liite II s.58 alkaen):
http://www.ema.europa.eu/docs/fi_FI/document_library/Referrals_document/Ivermectin_35/WC500060250.pdf

Lisätietoja:
Eläinlääkäri Katariina Kivilahti-Mäntylä, Fimea, p. (09) 47334 285
Prosessipäällikkö Heidi Mustalammi, p. (09) 47334 286


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400