PMWS -tautia ensimmäisen kerran Suomessa joulukuussa 2007

Länsisuomalaisen sikalan vieroitetuissa porsaissa todettiin PMWS -tautia joulukuussa 2007. PMWS on monisyinen tauti, jonka yhteydessä hoitokäytännöillä on suuri merkitys. PMWS- tiladiagnoosia ei aseteta yksittäisen porsaan löydösten perusteella. Taudin kriteereihin kuuluu huomattava nääntyneiden ja kuolleiden vieroitusporsaiden määrän lisääntyminen tilalla. PMWS kuuluu välittömästi ilmoitettaviin muihin tarttuviin eläintauteihin, ja sen vastustus hoidetaan elinkeinon toimesta.

» Lue lisää

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran organisaatio uudistui vuoden vaihteessa

Eviran uusi, strategiaan pohjautuva organisaatio tuli voimaan 1.1.2008. Uudistuksen tavoitteena on tukea Eviran perustehtävää eli varmistaa tutkimuksella ja valvonnalla elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua sekä kasvien ja eläinten terveyttä.

» Lue lisää

Kanauntuvikot ja salmonellamunat

Alkanut vuosi 2008 tuo helmikuun alussa vielä joitakin lisäyksiä kanojen salmonellavalvontaan. EU:n vaatimusten (EY N:o 2160/2003) mukaan kansallisten munivien kanojen salmonellavalvontaohjelmien on käynnistyttävä 1.2. Suomen osalta tämä merkitsee vain sitä, että kaikki tuotantopolven kanauntuvikot pitää tutkia salmonellan varalta.

» Lue lisää

Ohje lihan arvostelusta ja toimenpiteistä siipikarjan lihantarkastuksen yhteydessä

Eviran uudessa ohjeessa ”Lihan arvostelu ja toimenpiteet siipikarjan lihantarkastuksen yhteydessä” (LIHA 003/1) annetaan suosituksia kotieläiminä pidettävän siipikarjan lihantarkastuksen yhteydessä suoritettavasta lihan arvostelusta ja muista toimenpiteistä lihantarkastuksen yhteydessä.

» Lue lisää

Tuberkuliinien jakelu Oriolasta

Suomessa tuberkuloositestaukseen käytettäviä tuberkuliinivalmisteita voi tilata jatkossa Oriolasta. Oriolasta tilattavat valmisteet ovat CZV Bovine Tuberculin PPD ja CZV Avian Tuberculin PPD. Kummankin pakkauskoko on 10 x 5 ml (= 500 annosta). Jos eläinlääkäri haluaa käyttöönsä vain osapakkauksen, jakamisen voi suorittaa vain apteekki.

» Lue lisää

Kalaterveyspäivä Tampereella 27.3.

Eviran järjestämä vuotuinen Kalaterveyspäivä pidetään tänä vuonna Tampereella maaliskuun lopussa, 27.3. Ohjelma on hyvin käytännön läheinen ja käsittelee monipuolisesti kalanviljelyssä esiintyviä eläinlääkinnällisiä tarpeita. Kalaterveyspäivä on ensisijassa suunnattu kalanviljelijöille ja sidosryhmille, mutta kalanviljelylaitoksia valvovat ja kaloja hoitavat eläinlääkärit ovat tervetulleita päivittämään kalaterveystietämystään.

» Lue lisää

Eläimistä eristettyjen bakteerien antibioottiherkkyydestä kertova raportti on valmistunut

Useimmat suomalaisista eläimistä eristetyt bakteerit ovat kansainvälisesti vertailtuna herkkiä antibiooteille. Tiedot selviävät vasta valmistuneesta FINRES-Vet 2005-2006 –raportista. Raportissa kerrotaan eläinbakteerien antibioottien vastustuskyvyn eli resistenssin seurantaohjelman tuloksista ja eläinten hoitoon käytettyjen antibioottien määristä.

» Lue lisää

Leishmania –näytteiden välittäminen on lopetettu

Evira ei tarjoa Leishmania- diagnostiikkaa, mutta on aiemmin välittänyt seeruminäytteitä vasta-ainetutkimuksiin ulkopuolisiin laboratorioihin. Vuoden 2008 alusta lähtien ei Eviran kautta enää voi toimittaa näytteitä, vaan ne tulee lähettää suoraan johonkin Leishmania -tutkimusta tekevään parasitologiseen laboratorioon.

» Lue lisää

Muutoksia vastustettaviin eläintauteihin ja eläintaudeista ilmoittamiseen

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vastustettavista eläintaudeista ja eläintautien ilmoittamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta (1246/2007) tulee voimaan 1.3.2008

» Lue lisää

Asetus pernaruton vastustamisesta astuu voimaan 1.3.2008

Maa- ja metsätalousministeriön asetus pernaruton vastustamisesta 13/EEO/2007 tulee voimaan 1.3.2008 ja se korvaa maa- ja metsätalousministeriön yleiskirjeen n:o 180 vuodelta 1980. Asetusta sovelletaan nautoihin, muihin sorkkaeläimiin ja hevosiin.

» Lue lisää

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400