Turkiseläinten häkkikoot suurenevat

Turkiseläinten häkkien tilavaatimuksia koskeva siirtymäkausi on päättymässä. Kaikkien kettujen, minkkien ja hillerien häkkien on täytettävä turkiseläinten pitoa koskevan uusitun lainsäädännön vaatimukset vuoden 2010 loppuun mennessä. Vaatimusten noudattamista valvotaan eläinsuojelutarkastusten yhteydessä.

Mikäli turkistarha on aloittanut toimintansa 1.9.1999 jälkeen, on uusia tilavaatimuksia ja kettuhäkin pohjaverkon materiaalivaatimuksia pitänyt noudattaa alusta alkaen. Vaatimukset ovat koskeneet myös vanhoja tarhoja niiden häkkien osalta, jotka on uusittu tai lisätty 1.9.1999 jälkeen.

Kettujen, minkkien ja hillerien häkkien tilavaatimukset

Täysikasvuisen ketun häkissä on oltava tilaa vähintään 0,8 m². Häkissä, jossa pidetään kettuemoa pentueen kanssa, tilaa täytyy olla vähintään 2 m². Kahdelle vieroitetulle ketunpennulle häkin pinta-alan tulee olla vähintään 1,2 m². Esimerkiksi kettutarhoilla yleisesti käytössä olevassa 1,2 m² standardihäkissä saa siten jatkossa pitää vain kahta ketunpentua aiemman kolmen pennun sijasta.

Täyskasvuisen minkin tai hillerin häkissä on oltava tilaa vähintään 2550 cm². Sama tilavaatimus on myös minkki- tai hilleriemolla pentueen kanssa, tai kahdella vieroitetulla pennulla. Minkin ja hillerin häkin yhteydessä on lisäksi oltava ympärivuotisesti pesäkoppi, jota ei ole laskettu mukaan em. tilavaatimukseen.

Sekä kettuhäkille että minkki- ja hillerihäkille on säädetty myös vähimmäisleveys, -pituus ja -korkeus. Minkin ja hillerin häkin on oltava vähintään 45 cm korkea, kettuhäkin vähimmäiskorkeus nousee 60 senttimetristä 70 senttimetriin.

Kaikkien kettujen häkeissä oltava muovipäällysteinen pohjaverkko

Siitokseen käytettävien kettujen häkeissä on pitänyt olla muovipäällysteinen pohjaverkko jo säädöksen tullessa voimaan vuonna 1999. Siirtymäajan loppuun mennessä vaatimus laajenee koskemaan myös muiden kettujen häkkejä. Kaikissa uusituissa kettuhäkeissä on täytynyt olla muovipäällysteinen pohjaverkko jo ennen siirtymäkauden päättymistä.

Hylly ja purukapula kuuluvat kaikille ketuille

Kaikkien kettujen häkissä on oltava sopivalle korkeudelle sijoitettu hylly, jolla eläin voi maata luonnollisessa asennossa. Tämä vaatimus on ollut voimassa ilman siirtymäaikaa. Erillistä hyllyä ei tarvita ainoastaan siinä tapauksessa, että häkissä pidetään jatkuvasti pesäkoppia, jonka kattoa voi käyttää hyllynä. Kaikilla turkiseläimillä tulee lisäksi olla käytettävissään sopivaa pureskelu- ja muuta virikemateriaalia.

Vaatimusten noudattamista valvotaan eläinsuojelutarkastuksissa

Voimassa olevan eläinsuojelulainsäädännön noudattamista valvotaan eläinsuojelutarkastuksissa. Turkistarhoja valvotaan vuotuisissa EU-eläinsuojelutarkastuksissa muiden tuotantoeläinlajien tavoin. Vuosien 2000 - 2009 aikana turkistarhoille on tehty yli tuhat EU-eläinsuojelutarkastusta. Tuotantoeläinten eläinsuojeluvaatimuksia valvotaan myös osana maataloustukien täydentäviä ehtoja. Mikäli valvottavalla maatilalla on myös turkiseläimiä, tarkastetaan samalla turkiseläinten pidolle asetettujen tiettyjen eläinsuojelullisten vaatimusten täyttyminen.

Näiden otantaan perustuvien tarkastusten lisäksi tilalle voidaan tehdä eläinsuojelutarkastus aina, jos on aihetta epäillä, että eläintä hoidetaan tai kohdellaan säädösten vastaisesti.

Mikäli tarkastuksissa havaitaan epäkohtia, eläinsuojeluviranomainen antaa tuottajalle määräyksen korjata eläimen olosuhteet määräajassa. Määräajan umpeuduttua tilalle tehdään uusintatarkastus, jolla valvotaan että määräystä on noudatettu. Tarvittaessa määräystä voidaan tehostaa aluehallintoviraston antamalla uhkasakolla tai teettämisuhalla.

Eläinsuojelulainsäädäntö (maa- ja metsätalousministeriö)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sanna Varjus, p. 020 77 24330

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400