Salmonellaundersökningar av levande djur och miljöprov

Evira vill påminna veterinärerna om att salmonellaundersökningar av levande djur och miljöprov görs i de laboratorier som godkänts för salmonellakontrollprogrammet, inte vid Evira.

Djurägarna ska instrueras att skicka proven till ett godkänt laboratorium. Laboratorierna skickar salmonellastammar som de isolerat till Eviras forskningsenhet i Kuopio för serotypning.

Evira utför salmonellaodling bara som ett led i diarré- och kadaveröppningsundersökningar av djur samt undantagsvis på fjäderfä, om utredningen av ett salmonellafall kräver provtagning av avlivade fåglar.

Anvisningar och remisser för salmonellaundersökning finns på Eviras webbplats:
www.evira.fi > Djursjukdoms- och livsmedelsforskning > Blanketter

Mera information:
Veterinär Henry Kuronen, tfn 020 77 24956

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400