Uudet suositukset mikrobilääkkeiden käytöstä eläimille

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on julkaissut päivitetyt mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin. Suositusten tarkoituksena on edistää hallittua mikrobilääkkeiden käyttöä eläinlääketieteessä ja siten hillitä mikrobien lääkeresistenssin lisääntymistä.

» Lue lisää

Elintarvikkeiden mikrobiologiset näytteenotto- ja analyysiohjeet julkaistu

Evira on valmistellut kaksi ohjetta elintarvikkeiden mikrobiologisesta näytteenotosta ja analyyseistä. Ohjeissa korostetaan, että näytteenoton ja analyysien suunnittelussa tulee ottaa huomioon riskiperusteisuus sekä omavalvonnassa että viranomaisvalvonnassa.

» Lue lisää

Evira on päivittänyt suosituksen toimenpiteistä Yersinia pseudotuberculosis -bakteerin esiintymisen vähentämiseksi kotimaisissa porkkanoissa

Suosituksessa on ohjeita porkkanoiden viljelijöille, varastoijille ja kasviksia käsitteleville elintarvikehuoneistoille. Suositeltujen toimenpiteiden tarkoituksena on ehkäistä Yersinia pseudotuberculosiksen lisääntymistä porkkanoissa ja vähentää porkkanoista aiheutuvaa sairastumisriskiä ihmisissä.

» Lue lisää

Toimintaohjeet siipikarjatiloille botulismin varalta valmistumassa

Alkuvuonna siipikarjatiloilta löytyneet botulismitapaukset osoittivat tarpeen yhteisille toimintaohjeille botulismia epäiltäessä tai sitä löydettäessä. ETU-palveluiden lihasiipikarjatyöryhmä on ryhtynyt valmistelemaan ohjeistusta yhdessä elinkeinon, Eviran ja Helsingin yliopiston kanssa.

» Lue lisää

Karjun sperma-asetuksen 2/EEO/2007 muutos sikainfluenssan vuoksi

Sikainfluenssa luokitellaan lainsäädännössä (MMM EEO päätös 1346/95, viim. muutettu MMM asetuksella 1246/2007) välittömästi ilmoitettavaksi muuksi tarttuvaksi eläintaudiksi vastaavaksi kuin sikataudeista on mm. PMWS. Taudin toteaminen ei aiheuta viranomaisten toimesta torjuntatoimenpiteitä niin kuin vakavammat sikataudit kuten sikarutto, Aujeszkyn tauti tai PRRS aiheuttaisivat.

» Lue lisää

MRSA tuotantoeläimillä, lemmikkieläimillä ja elintarvikkeissa

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA, Euroopan tautikeskus ECDC ja Euroopan lääkevirasto EMEA ovat julkaisseet raportin MRSA-bakteerista tuotantoeläimillä, lemmikkieläimillä ja elintarvikkeissa.

» Lue lisää

Eläinten hyvinvointikeskus perustettiin

Helsingin yliopisto, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja maa- ja metsätalousministeriö allekirjoittivat keskiviikkona 27.5.2009 Helsingissä sopimuksen kansallisen Eläinten hyvinvointikeskuksen perustamisesta.

» Lue lisää

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400