Införsel av djur hotar sprida rabies till rabiesfria länder

Många länder i Västeuropa är fria från såväl urban rabies som sylvatisk rabies och i Östeuropa har antalet rabiesfall minskat i flera länder. Rabies förekommer ändå fortfarande i flera europeiska länder. Den olagliga och lagliga införseln av djur ökar hela tiden och medför risk för att rabies sprids till rabiesfria länder i Europa.

Tack vare vaccinering har hundars och landdäggdjurs rabies utrotats i Västeuropa och även i flera östeuropeiska länder är utvecklingen gynnsam. Estland blev ett rabiesfritt land 2013 och i både Lettland och Litauen har antalet rabiesfall minskar avsevärt under de senaste åren. Det finns ändå fortfarande rabies även i Europa.

Under 2012 konstaterades 2942 rabiesfall bland vilda landdäggdjur och 3069 fall bland husdjur. Inom EU har flest rabiesfall under de senaste åren konstaterats i Rumänien och Polen. Bland annat Grekland, Ungern, Kroatien, Slovakien och Slovenien är inte heller rabiesfria länder. Av länder i Europa som inte hör till EU konstateras flest rabiesfall i Ukraina, Ryssland, Vitryssland och Turkiet.

I år har rabies konstaterats komma med djur som förts in till åtminstone Frankrike och Spanien.
I Spanien konstaterades rabies hos en hund och i Frankrike hos en katt som båda förts in olagligt från Nordafrika.

De fall av rabies hos importerade hundar som Nederländerna rapporterade om i oktober 2013 har senare konstaterats vara felaktiga laboratorieresultat.

Mera information om förekomst av rabies:
Rabies Bulletin Europes sida

Mera information om handel på den inre marknaden: Överinspektör Virva Valle, tfn 040 4893359
Mera information om bekämpning av rabies:
Överinspektör Tiia Tuupanen, tfn 040 489 3348
Mera information om rabiesdiagnostik: Specialforskare Tiina Nokireki, tfn 050 4131687

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400