Förpackning och insändande av prover av animaliskt ursprung till Evira

Veterinärerna ombes lägga märke till att Itellas och Matkahuoltos anvisningar ska iakttas vid insändande och förpackning av alla laboratorieprover.

Rätt förpackade prover bevaras i undersökningsdugligt skick och transporteras på ändamålsenligt sätt.

Avsändaren ansvarar för att förpackningen är märkt enligt bestämmelserna och tål transporten utan att gå sönder. Om veterinären inte sänder provet själv, ska kunder som skickar in prover instrueras om förpackningar och märkningar. Vid misstankar om sjukdomar som ska bekämpas kommer man alltid särskilt överens om transporten med länsveterinären i varje enskilt fall.

Alla prover ska kylas ner till nästan + 0 C° innan de förpackas. Nedfrysning kan däremot skada undersökningarna eller i vissa fall rentav förstöra proverna med undantag för serum- och råmjölksprover.

Alla förpackningar som innehåller prover ska vara stadiga och tåla stötar och belastning under en normal transport.

Alla prover av animaliskt ursprung ska alltid förpackas i en förpackning som består av tre komponenter, varav två är täta med absorberande material emellan, samt en ytterförpackning.

1. Primärkärlet, den innersta vätsketäta förpackningen, som är i kontakt med provet, t.ex. ett tätt förslutet provrör eller provburk. Kring ett helt djur ska sättas rikligt med luftigt och upptorkande material, t.ex. tidningspapper eller en fodersäck, innan det lindas in i plast. Sommartid är det motiverat att placera kylklampar på olika ställen på kroppen. Om det är fråga om ett organprov, ska t.ex. folie eller bakplåtspapper, som inte fastnar i provytan, sättas mot provet. Först därefter sätts absorberande och luftigt tidningspapper eller motsvarande och provet försluts i en plastpåse. Rör med blodprover får inte röra vid varandra, utan de placeras i t.ex. wellpappfodral.

2. Sekundärförpackningen, det andra vätsketäta lagret, säkerställer att paketet inte börjar läcka under några omständigheter. Sekundärförpackningen kan vara en tätt försluten andra plastpåse eller en dubbel plastpåse/sopsäck för större prover.

3. En ytterförpackning, en stadig omslagsförpackning som tål hantering. Förpackningen kan t.ex. vara en stadig papplåda eller för mindre prover en styroxlåda.

Mellan primärkärlet och sekundärförpackningen ska det finnas så mycket absorberande material att det suger upp all vätska om förpackningen eventuellt går sönder under transporten.

Det ska säkerställas att ytterförpackningens botten håller och vid behov ska den förstärkas. Allt tomt utrymme i ytterförpackningen fylls med förpackningsmaterial, t.ex. bubbelplast eller tidningar så att den inre förpackningen inte kommer åt att röra sig under transporten. Undersökningsremissen innesluts i en plastpåse och placeras inne i paketet. Alla yttre fogar tejpas med stadig, bred förpackningstejp.

Avsändaren svarar alltid för avgifterna för prover som sänds till Evira, om det inte bestäms något annat.

När prover skickas via Itella ska man alltid använda svart-gulrandiga papplådor, eller vid behov någon annan stadigare förpackning, runt vilken man drar svart-gulrandig tejp. Dessutom ska förpackningen alltid förses med ett klistermärke eller märkas med texten UN 3373, biologinen aine, kategoria B, och på adresskortet väljer man tilläggstjänsten ”Specialhantering”. Paketet förses också med etiketten för ömtåligt. Försändelsen ska föras till postens butik eller säljställe, den får inte lämnas i en brevlåda. Maximivikten är 30 kg.

Till dörren-paket och expressbrev sänds alltid till verksamhetsenhetens gatuadress.

Paket som sänds via Matkahuolto förses med klistermärken för Bräckligt. Maximivikten är 55 kg.

De regionala verksamhetsenheterna ska informeras om bussens ankomsttid. Mera information fås från Itellas och Matkahuoltos webbplatser.

www.itella.fi/liitteet/palvelutjatuotteet/diagnostiset_lahetykset_ohje_sv.pdf

www.matkahuolto.fi/sv/pakettjanster_for_privatpersoner/forpacka_paketet_korrekt/forpackningsanvisningar

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400