Terveiden nautojen BSE-testauksen ikäraja nousi heinäkuun alussa

BSE-taudin varalta terveistä naudoista tehtäviä tutkimuksia on vähennetty 1. heinäkuuta 2011 lähtien Suomessa sekä eräissä muissa EU-jäsenmaissa. Uusista ikärajoista on säädetty uudella komission päätöksellä sekä kansallisella asetuksella, joka tuli voimaan 1.7.2011.

Päätöksessä nostetaan terveenä teurastettujen nautojen BSE-tutkimuksen alaikäraja 48 kuukaudesta 72 kuukauteen. Kotiteurastuksessa eläimen omistajan tai haltijan ilmoitusvelvollisuutta on myös muutettu siten, että ilmoitusvelvollisuus koskee yli 72 kuukauden ikäisten nautojen teurastamista omaan käyttöön. Ilmoitus on tehtävä viimeistään teurastusta edeltävänä arkipäivänä kunnaneläinlääkärille.

Terveet naudat – ikäraja 72 kuukautta

Sellaisten nautojen, jotka ovat kuolleet tai jotka on lopetettu teurastamossa tai kuljetuksen aikana, hätäteurastettu tai teurastettu erikseen ante mortem -tarkastuksessa tehtyjen poikkeuksellisten havaintojen perusteella, BSE-tutkimuksen ikäraja on edelleen 48 kuukautta. Tämä koskee myös tilalla itsestään kuolleita tai lopetettuja nautoja.

Oireilevat, lopetetut ja kuolleet – ikäraja 48 kuukautta

Tämän ikärajan noston arvioidaan pudottavan testattavien nautojen määrän noin puoleen tähänastisista testausmääristä. Evira jatkaa toistaiseksi terveiden nautojen testauksia Helsingin, Kuopion ja Seinäjoen TSE-laboratoriossa.

Lue lisää BSE-tutkimusmääristä:
Nautojen BSE-tutkimukset vuonna 2010 tutkimussyyn mukaan jaoteltuna (pdf, 10 kt)
BSE-seurantanäytteet naudoista vuosina 2001-2010 (pdf, 10 kt)

Lisätietoja:
TSE-toimenpiteistä teurastuksen yhteydessä:
ylitarkastaja Nina Kaario, p. 040 137 3856, ylitarkastaja Tuula Lundén, p. 040 687 5933

TSE-tutkimuksista:
erikoistutkija Hannele Tapiovaara, p. 050 5464 856


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400