Det lönar sig att vaccinera mot valpsjuka

Efter flera års uppehåll har valpsjuka konstaterats på en pälsfarm i Finland. Det viktigaste sättet att motverka valpsjuka är att åstadkomma tillräcklig flockimmunitet genom vaccinering.

Valpsjuka har påvisats på en österbottnisk minkfarm vid årsskiftet 2012-2013. Minkarna uppvisade för smittan typiska symtom såsom ögonflöde, luftvägssymptom och ökad dödlighet. Smittan konstaterades genom undersökningar som utfördes vid Livmedelssäkerhetsverket Evira. Än så länge vet man inget om den eventuella smittkällan.

En valpsjukeepidemi hos pälsdjur i Finland har senast konstaterats 1985 – 1987. Då kom smittan med importerade djur. Valpsjuka konstateras hos minkar nästan varje år I Danmark, senast i januari 2013.

Valpsjuka förorsakas av ett morbillivirus. Viruset har fått global spridning och orsakar en allvarlig infektion på såväl hund, mink, räv och iller. Sjukdomen kan kontrolleras med hjälp av vaccinering. Hundar som vaccinerats korrekt har ett mycket gott skydd mot infektion med valpsjukevirus. Tack vare utbredd vaccination ses sjukdomen för närvarande sällan hos hundar. I nuläget uppstår sjukdomsfall antingen i samband med ovaccinerade produktionsdjur eller på grund av en allvarlig störning i försvarssystemet.

Det finns också vaccin för pälsdjur, men det har tidigare använts i mycket liten utsträckning. Till följd av det färska sjukdomsutbrottet har avelsdjuren nu vaccinerats. Detta krävde att hundratusentals vaccindoser infördes till landet på mycket kort tid, eftersom man i Finland hade använt mycket litet valpsjukevaccin för pälsdjur innan sjukdomsfallet konstaterades. För att hålla valpsjukan borta från farmerna är det viktigt att man i fortsättningen ombesörjer tillräcklig vaccintäckning samt effektivt sjukdomsskydd och passerkontroll på farmerna.

Läs mera:

Valpsjuka

Vaccininformation för pälsdjur

Vaccininformation för hundar 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400