Ohjeita toimenpiteistä lintuinfluenssaepäilyssä

Maa- ja metsätalousministeriö antoi 19 päivänä toukokuuta 2006 asetuksen varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä. Asetuksessa säädettiin toimenpiteistä, joilla voitaisiin ehkäistä mahdollisen luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan leviäminen siipikarjaan sekä edistettäisiin mahdollisen tartunnan varhaista havaitsemista.

» Lue lisää

Raivotautisyöttirokotukset jatkuvat itärajalla

Pienpedoille tarkoitettujen raivotautirokotesyöttien lentolevitys suoritettiin tänä syksynä Kaakkois-Suomessa lähellä Suomen ja Venäjän rajaa syys-lokakuun vaihteessa. Rokotesyöttien levityksellä pyritään estämään metsäraivotaudin mahdollinen leviäminen Suomeen.

» Lue lisää

Tietoa märehtijöiden bluetongue -infektiosta

Bluetongue on märehtijöiden virustauti, joka leviää ja tarttuu hyönteisten puremien välityksellä. Virus ei tartu ihmisiin. Bluetongue-infektiota esiintyy kaikilla mantereilla. Eri mantereilla on omat polttiaislajinsa, jotka levittävät tartuntaa.

» Lue lisää

Bluetonguevalvonta Suomessa

Bluetongue -tauti on helposti leviävä eläintauti. Jos omistaja tai eläimen haltija epäilee eläimensä sairastavan helposti leviävää eläintautia, tulee hänen mahdollisuuksiensa mukaan eristää eläin muista eläimistä ja ilmoittaa epäilystään lähimmälle eläinlääkärille. Myös lainsäädäntö eläinten terveyden ja tiettyjen eläintautien ilmoittamisen osalta täydentäviin ehtoihin liittyen (CAP , EY/1782/2003) vaatii tuottajia ilmoittamaan mm. Bluetongue -tautiepäilystä.

» Lue lisää

PMWS syndrooma ja sen diagnostisointi

PMWS (postweaning multisystemic wasting syndrome) on 2000 luvulla sikatalousmaissa levinnyt syndrooma, jonka oireitten synnyssä circo2 virus on osallisena. Suomessa PMWS:ää ei ole vielä diagnostisoitu, circo2 virusta on sen sijaan meilläkin laajalle levinneenä.

» Lue lisää

Jalostussikojen terveysvalvonta uudistumassa

Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteilla kokonaisuudistus jalostussikojen ja keinosiemennyskarjujen terveysvalvontaan. Uudistuksen taustalla ovat elinkeinossa tapahtuneet muutokset ja ETU-terveydenhuolto, joka on tullut jalostussikojen terveysvalvonnan rinnalle.

» Lue lisää

Prostaglandiinin luovuttaminen nautaeläimen jatkohoitoon 15.10. alkaen

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (23/EEO/2006) lääkkeiden käytöstä, luovutuksesta ja määräämisestä eläinlääkinnässä annetaan säännökset siitä, mitä lääkkeitä eläinlääkärillä on oikeus luovuttaa eläimen omistajalle tai haltijalle. Asetuksen nojalla prostaglandiineja sisältävien lääkevalmisteiden luovuttaminen eläimen omistajalle tai haltijalle ei ole Suomessa sallittua.

» Lue lisää

Estradiolin käyttö kiiman indusoinnissa päättyy 14.10.2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 911/2004 mukaan 17-beeta-estradiolia tai sen estereitä ei saa käyttää tuotantoeläimillä kiiman indusointiin 14.10.2006 jälkeen. Tämän päivämäärän jälkeen 17-beeta-estradiolia tai sen estereitä saa käyttää vain nautaeläinten hoitoon ja vain maseroituneen tai muumioituneen sikiön tai pyometran hoitoon.

» Lue lisää

Lääkeluettelot nyt Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nyt nähtävissä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot

Sivutuoteseminaari kunnaneläinlääkäreille

Sivutuoteseminaari kunnaneläinlääkäreille 27.11.2006 Etelä-Suomen Lääninhallituksen auditorio, Pasila

» Lue lisää

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400