Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och Läkemedelsdagen 14-15.5.2009

I år arrangerar Evira temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och Läkemedelsdagen 14-15.5.2009. Platsen är som vanligt Länsstyrelsen i Södra Finlands läns auditorium i Östra Böle, Helsingfors.

Anvisningar om anmälan finns på Eviras webbplats, adress
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tapahtumat/ (på finska)

Mera information:
Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar
överinspektör Sirpa Kiviruusu, tfn 020 77 24216

Läkemedelsdagen
överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 020 77 24224

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400