Kloramfenikol får inte ges produktionsdjur – inte ens som ögonmedicin

För vissa läkemedelssubstanser går det inte att ange den maximala mängd restsubstanser som tillåts i livsmedel av animaliskt ursprung (MRL-värde). Av denna orsak är det förbjudet att använda dem för produktionsdjur. Kloramfenikol är en sådan substans.

Kloramfenikol inte ens i ögonen på produktionsdjur

Förbudet mot att använda kloramfenikol för produktionsdjur är ovillkorligt. Preparat som innehåller den förbjudna substansen får över huvud taget inte användas för produktionsdjur. Av denna orsak får inte ens ögondroppar som innehåller kloramfenikol användas för produktionsdjur. Kloramfenikol har redan 1996 bedömts som en substans för vilken det inte går att ange något MRL-värde.

Endast godkända läkemedelssubstanser till produktionsdjur

I Europeiska unionen bedömer Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för veterinärmedicinska läkemedel de högsta tillåtna mängderna restsubstanser av veterinärmedicinska läkemedel (MRL). De vinner laga kraft i hela unionen genom Europeiska kommissionens förordningar. För restsubstanser av läkemedel som används för produktionsdjur ska ett MRL-värde anges eller så ska det konstateras vara så säkert att inget gränsvärde behöver anges. Det går inte alltid att ange ett MRL-värde. Detta leder till att läkemedelssubstansen beläggs med användningsförbud vid medicinsk behandling av produktionsdjur. Sådana substanser är t.ex. kloramfenikol, nitrofuraner och metronidazol.

Hos oss får de läkemedel används för produktionsdjur som är godkända att användas för produktionsdjur i Finland.

Situationen när det gäller ögonmedicin för produktionsdjur är dålig. Evira utreder tillsammans med Fimea hur situationen kunde rättas till.

Mer information:
överinspektör Liisa Kaartinen, tfn 040 554 2238

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400