Användningen av prokainpenicillin

I Finland och Europa förbereder man sig på störningar i tillgången på råvara för bensylpenicillinprokain. Veterinären kan för egen del bidra till att penicillinet räcker till genom att noga fundera igenom sin medicineringspraxis.

Överväg användningen av penicillin

Försäljningslagret av prokainpenicillin räcker till början av september med normal förbrukning. När det gäller vissa förpackningsstorlekar kan tillgången störas redan i slutet av sommaren, om det inte går att få tilläggsleveranser. För närvarande är det alltså inte några problem med tillgången på preparat, och det är inte skäl för veterinärerna att använda andra mikrobläkemedel för att behandla bakterieinfektioner som är mottagliga för penicillin.

På grund av situationen rekommenderar Evira ändå att alla veterinärer redan nu i samband med behandlingsbeslut alltid funderar på om en prokainpenicillinkur är nödvändigt eller skulle det gå att ersätta systemiskt verkande prokainpenicillin med till exempel lokalt verkande preparat. Dessutom lönar det sig för veterinären att diskutera med de gårdar som ingått hälsovårdsavtal och till vilka veterinären överlåter läkemedel i lager och säkerställa att gården noga iakttar medicineringsplanen.

Underskridande av det obligatoriska lagret och temporära rekommendationer

Social- och hälsovårdsministeriet har meddelat ett beslut enligt vilket det obligatoriska lagret av preparat som innehåller prokainpenicillin kan underskridas, om det inte går att få mera preparat till landet och försäljningslagren tar slut. Då får prokainpenicillinpreparat användas endast i enlighet med de temporära rekommendationerna i bilagan till beslutet. Evira kommer att precisera de temporära rekommendationerna under juni-juli, särskilt vad gäller behandlingen av juverinflammationer hos nötkreatur.

Lösningar för att få tilläggspartier undersöks

Situationen har utretts i samarbete mellan representanter för innehavarna av försäljningstillstånd och myndigheterna. Undantagsförfaranden har tagits i bruk och man försöker fortfarande hitta nya lösningar. Målet är att få mera preparat till landet så att penicillinpreparaten kan användas normalt. Man har till exempel fått extra leveranser av intramammarier som innehåller penicillin. Enligt den nya uppskattningen räcker det försäljningslagret till slutet av oktober med normal förbrukning.

Läs mera:
På Eviras webbplats finns information om situationen och eventuella ändringar i den.
Fimeas och Eviras meddelande 19.5.
Vanliga frågor till Fimea, där det finns information om tillgången på intramammarier (på finska).

Mera information:
överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 040 489 3352, henriette.helin-soilevaara@evira.fi
överinspektör Liisa Kaartinen, tfn 040 554 2238, liisa.kaartinen@evira.fi

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400