Ingen säkerhet tills vidare om vad som orsakat laxdöden i Torne älv

Orsakerna till hudskadorna på laxfiskarna som dog på sommaren 2014 och 2015 samt dödsorsakerna är fortfarande oklara. Man har inte hittat någon sjukdomsagens, och därför är det omöjligt att bekämpa sjukdomen. Evira och de svenska myndigheterna fortsätter utredningen av laxdöden i Torne älvs vattendragsområde.

» Läs mera

Längre karenstider för lidokain till svin och nötkreatur

Karenstiderna för lidokain är från och med 16.10.2015 följande: för nötkreatur, får och getter 28 dygn vid slakt och 15 dygn i fråga om mjölk samt vid slakt av svin 28 dygn. För hästar är karenstiden fortfarande 0 dygn.

» Läs mera

Evira fortsätter med undersökningarna av prover från fjäderfä i Seinäjoki

På Eviras verksamhetsställe i Seinäjoki har man åter börjat undersöka prover från fjäderfä. Under våren och sommaren 2015 hade de undersökningarna koncentrerats till Helsingfors.

» Läs mera

Skydda jakthundarna mot dvärgbandmask

Evira rekommenderar att jakthundar skyddas mot dvärgbandmask. Spridningen av parasiten kan förhindras genom att ge hundar läkemedel mot parasiten före och efter älgjaktsäsongen och inte mata dem med älgens inälvor såsom lungor eller lever.

» Läs mera

Följ akuta djursjukdomsnyheter på Eviras webbplats

Sidan med aktuellt om djursjukdomar uppdateras med nyheter och fördjupande texter om aktuella djursjukdomsfall.

» Läs mera

Evira rekommenderar: Ta inte med vildsvinskött till Finland

Evira rekommenderar att man inte ska ta med sig vildsvinskött eller livsmedel tillverkade av vildsvinskött från de baltiska länderna och Polen, detta för att förhindra afrikansk svinpest från att spridas till Finland.

» Läs mera

Nya publikationer

» Läs mera

Ny lagstiftning

» Läs mera

Läkemedelsförteckningar

Läkemedelsförteckningarna och förändringarna i dem finns till påseende på Eviras webbplats.


 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400