Eviran patologisiin tutkimuksiin alueellisia muutoksia 1.11.2008 alkaen

Evira keskittää eri eläinlajien patologiset tutkimukset kunkin eläinlajin sairauksiin ja terveydenhuoltoon erikoistuneisiin yksiköihin. Helsingin ja Kuopion toimipaikoissa toimii useampi eri yksikkö. Suurin toimipaikkakohtainen muutos koskee harraste-eläimiä. Koirien, kissojen sekä muiden lemmikkieläinten patologiset ja parasitologiset tutkimukset keskitetään Helsinkiin. Toinen muutos koskee Oulun toimipaikkaa, joka keskittyy luonnonvaraisten eläinten ja porojen tutkimuksiin.

» Lue lisää

Välittömien eläinsuojelutoimenpiteiden kohteena ovat useimmiten lemmikkieläimet

Vuonna 2007 tehtiin yli 3500 epäilyyn perustuvaa eläinsuojelutarkastusta, joista n. 40 %:ssa todettiin eläinten hyvinvointisäädösten laiminlyöntejä. Neljässä prosentissa tarkastetuista tuotantoeläintiloista ja 13 %:ssa lemmikkieläinkohteista havaittiin vakavia laiminlyöntejä. Eläinsuojelutarkastusten tulokset eivät merkittävästi poikkea aiempien vuosien tuloksista.

» Lue lisää

Newcastlen tautia löytyi lemmikkikyyhkyiltä

Kesäkuun alussa Eviraan toimitettiin tutkittaviksi kyyhkysiä kasvattajalta, jonka linnuista useat olivat kuolleet loppukevään aikana. Tutkimuksissa todettiin paramyksovirus-1 –tartunta (PMV-1). Virus tyypitettiin patogeenisuudeltaan korkeaksi kyyhkystyypin PMV-1 –virukseksi. Aiemmin Suomessa on todettu Newcastlen tautia kyyhkysillä vuonna 1996.

» Lue lisää

Kyyhkysten rokottaminen Newcastlen tautia vastaan on pakollista

Kaikkien kyyhkysten rokottaminen Newcastlen tautia vastaan on pakollista sellaisissa lakoissa, joista viedään kyyhkysiä kilpailuihin tai näyttelyihin. Kilpailuun tai näyttelyyn vietävien kyyhkysten on lisäksi oltava pysyvästi tunnistusmerkittyjä. Muiden lintujen kuin kyyhkysten rokottaminen Newcastlen tautia vastaan ei sen sijaan ole Suomessa sallittua.

» Lue lisää

Psittakoosia kyyhkysissä - sivulöydös Newcastlen tautiepidemiaa selvitettäessä

Eviraan lähetettyjen, itsestään kuolleitten lintujen kuolinsyytutkimuksissa todettiin Newcastlen tautia alkukesästä. Lintujen ruumiinavauksen yhteydessä osalla havaittiin lisäksi psittakoosille tunnusomaisia muutoksia. Psittakoositartunta varmistui PCR-tutkimuksilla. Newcastlen tautiepidemian selvitysten yhteydessä tutkituista yhdestätoista kyyhkystilasta kuudella todettiin psittakoosia.

» Lue lisää

Olemattomia eläimiä kaupataan netissä ja lehdissä

Eviran tietoon on tullut kesän aikana useita tapauksia, joissa ns. ilmoita ilmaiseksi –medioissa on kaupiteltu kääpiökoirien pentuja edulliseen hintaan. Myytävänä on ollut myös eksoottisempia lemmikkejä, kuten papukaijoja ja apinoita. Onpa kaupan ollut jopa leijona ja ilveskin. Myyjien yhteystiedot johtavat Afrikan Kameruniin.

» Lue lisää

Nautojen vapaaehtoinen BVD -ohjelma poistuu vuoden 2009 alusta

Maa- ja metsätalousministeriö on kumonnut asetuksen vapaaehtoista BVD -ohjelmaa koskevat säännökset. Muutos tulee voimaan vuoden 2009 alusta. BVD -tauti pysyy edelleen lakisääteisesti vastustettavana tautina.

» Lue lisää

Kanojen, nautojen sekä koirien ja kissojen hyvinvointia koskevat esitteet on uudistettu

Evira on uudistanut kanojen, nautojen sekä koirien ja kissojen hyvinvointia koskevat esitteet. Esitteisiin on koottu eläinten pitoa ja hyvinvointia koskeva keskeinen eläinsuojelulainsäädäntö. Säädösten lisäksi esitteeseen on koottu eläintenpitoa koskevia suosituksia.

» Lue lisää

Kalojen, rapujen ja simpukoiden terveyden edistämiseksi lakiin muutos ja uusi asetus

Tässä artikkelissa esitellään kalojen, rapujen ja simpukoiden terveyttä koskeva eläintautilain muutos ja uusi asetus pääpiirteittäin. Viljelijöitä, istuttajia ja kuljettajia koskevia yleisiä vaatimuksia sekä kalojen siirtorajoituksia käsitellään erillisissä artikkeleissa.

» Lue lisää

Kaloja, rapuja ja simpukoita viljelevien, istuttavien ja kuljettavien toimijoiden yleisiä vaatimuksia

Tässä artikkelissa esitellään kaloja, rapuja ja simpukoita viljeleviä, istuttavia ja kuljettavia toimijoita koskevia yleisiä vaatimuksia. Vaatimukset sisältyvät maa- ja metsätalousministeriön asetukseen kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta (470/2008), joka astui voimaan 1.8.2008.

» Lue lisää

Luonnonkalojen ja niiden sukusolujen siirtäminen rannikkoalueelta sisävesiin

Tässä artikkelissa esitellään luonnonkalojen ja mädin siirtorajoituksia meri- ja rannikkoalueelta sekä vaelluskalojen nousualueelta sisävesialueella. Määräykset sisältyvät maa- ja metsätalousministeriön (MMM) asetukseen kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta (470/2008), joka astui voimaan 1.8.2008.

» Lue lisää

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400