Eviras nya broschyr ger tips och råd om säker matlagning

Evira har publicerat en ny broschyr för konsumenterna: Tips och råd för säker matlagning. Broschyren är ett kompakt informationspaket om grunderna i matlagning. Broschyren passar också bl.a. som läromedel för skolornas undervisning i huslig ekonomi. Dessutom finns det en affisch om samma tema.

Broschyren och affischen kan avgiftsfritt beställas direkt från Evira. Man kan beställa via e-post: tilauksetevira.fi eller via telefon, 020 77 25104 eller 020 77 24062, fax 020 77 24350. Man kan också lämna en beställning direkt via Eviras webbplats på adressen: http://www.evira.fi/portal/se/evira/publikationer/.

(Broschyren finns för tillfälle endast på finska men publiceras snart också på svenska.)

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400