Fortbildningskurs – hur utreder jag en livsmedels- och vattenburen epidemi?

Kursen fördjupar de färdigheter som behövs vid epidemiutredningar och ökar beredskapen för analytisk undersökning av epidemier. Kursen pågår 5 dagar och består av föreläsningar och praktiska övningar.

Tid: 2 – 6.6.2014
Plats: Tusby, Försvarshögskolan / Fortbildnings- och utvecklingscentret
Arrangörer: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Försvarsmaktens Central för militärmedicin (PV SOTLK) samt Helsingfors universitets Veterinärmedicinska fakultet (HY ELTDK), Avdelningen för livsmedelshygien och miljöhälsa.
Målgrupp: de kommunala epidemiutredningsarbetsgruppernas medlemmar, läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar vid hälsocentralerna, infektionsläkare, kommunalveterinärer, länsveterinärer, länslivsmedelsinspektörer, kommunala livsmedelstillsyns- och hälsoskyddsmyndigheter samt anställda vid livsmedelslaboratorier och kliniska laboratorier.
Kursens mål
• att fördjupa de kunskaper och färdigheter som behövs vid epidemiutredningar
• att öka beredskapen för analytisk undersökning av epidemier (bl.a. grundläggande kunskaper i användning av programmet Epi Info)
• att stärka samarbetet mellan organisationer
• att skapa kontakter med tanke på framtida konsultationsbehov

Kursen pågår 5 dagar och består av föreläsningar och praktiska övningar. En kursavgift tas ut som täcker undervisning, övningar, inkvartering och måltider. Till kursen kan antas 30 deltagare. Till kursen väljs i första hand medlemmar i epidemiutredningsarbetsgruppen när deltagare anmält sig från såväl hälso- och sjukvården som miljöhälsovården i samma kommun. Den veckolånga kursen utgör en framskridande undervisningshelhet, och det är viktigt att deltagarna förbinder sig att delta i all undervisning som ordnas.

Man kan också anhålla om att kursdagar ska räknas som repetitionsövningsdagar.

Det närmare programmet, ansökningsanvisningar och kursavgiftens storlek (cirka 150 €) meddelas senare.

Mera information:
Ruska Rimhanen-Finne (tfn 029 524 8942), e-post ruska.rimhanen-finne@thl.fi,
Annika Pihlajasaari (tfn 029 530 4271), e-post annika.pihlajasaari@evira.fi ja
Ava Sovijärvi (tfn 029 958 0322), e-post ava.sovijarvi@mil.fi
Mari Nevas (tfn 09 191 57144), e-post mari.nevas@helsinki.fi

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400