Myndigheternas djurskyddsdag 23.11.2011

I november ordnar Livsmedelssäkerhetsverket Evira myndigheternas djurskyddsdag, som utöver den informativa delen också fungerar som diskussionsforum i syfte att intensifiera samarbetet mellan olika myndigheter såväl lokalt som på riksplanet.

Träffen är avsedd för alla myndigheter som kommer i kontakt med djurskyddsfrågor i sitt arbete, t.ex. tjänsteveterinärer, hälsoinspektörer, poliser och åklagare.

Träffen ordnas onsdag 23.11.2011 kl. 9-16 i Tammerforshuset, Yliopistonkatu 55, 33100 Tammerfors.

Mer information:
Överinspektör Sanna Varjus, tfn 040 489 3355

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400