Valtakunnallinen ohjelma eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä kuntien järjestämistä eläinlääkäripalveluista valmistumassa

Eläinlääkintähuoltolaki edellyttää Eviran laativan valtakunnallisen ohjelman, johon pohjautuen valvontaviranomaiset tekevät omat valvontasuunnitelmansa. Aluehallintovirastojen valvontasuunnitelmien tulee olla valmiina samanaikaisesti valtakunnallisen ohjelman kanssa 1.11.2010. Kunnallisilla ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköillä on aikaa omien suunnitelmiensa tekoon 1.11.2011 asti.

Valtakunnallinen ohjelma korvaa edellisten vuosien EHOn, eli eläinten terveys- ja hyvinvointiohjelman. Valvonnan toimeenpanon kuvausten ja valvontasuunnitelmien sisältövaatimusten lisäksi valtakunnallisessa ohjelmassa asetetaan saatavuus- ja laatutavoitteita kunnallisille eläinlääkäripalveluille. Ohjelman liitteenä on kunnille tarkoitettu Resurssitarpeen kartoitus –lomake, jonka avulla kaikkien valvontayksiköiden odotetaan määrittävän resurssitarpeensa valvonnassa ja palveluissa.

Valtakunnallisen ohjelman luonnos on ollut lausuntokierroksella 1.10.2010 asti, ja ohjelma pyritään työstämään lopulliseen muotoonsa lokakuun aikana. Ohjelmaa tullaan ainakin alkuvaiheessa päivittämään vuosittain. Ohjelmaa on tarkoitus jatkossa myös nykyistä tiiviimmin sisällyttää ympäristöterveydenhuollon yhteiseen valtakunnalliseen valvontaohjelmaan, jonka osa se virallisesti on.

Ohjelmaluonnos (Evira)

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Antti Nurminen p. 040 534 4426

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400