Ändring av förteckningen över anmälningspliktiga djursjukdomar

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1010/2013 har ändrats så att som anmälningspliktiga djursjukdomar har angetts 17 djursjukdomar som inte förekommer i Finland samt infektion med Mycoplasma synoviae, mot vilken antikroppar konstateras tillfälligt.

Med stöd av den djursjukdomslag som var i kraft till utgången av 2013 skulle alla djursjukdomar som inte förekommer i Finland anmälas. Den nya djursjukdomslagen förutsätter att anmälningspliktiga djursjukdomar uppräknas i en förordning.

Djursjukdomar som fogats till 1 § i förordningen:

-infektion med Batrachochytrium dendrobatidis
-virusenterit hos anka (duck virus hepatitis)
-heartwater
-japansk encefalit (Japanese encephalitis)
-kamelkoppor (Camelpox)
-infektion med Mycoplasma synoviae
-Nairobi sheep disease
-bovin anaplasmos (Anaplasma marginale och A.centrale)
-hemorragisk septikemi hos nötkreatur (Pasteurella multocida)
-new world screwworm (Cochliomyia hominivorax)
-Nipah-virus encefalit
-old world screwworm (Chrysomyia bezziana)
-kaningulsot (rabbit haemorrhagic disease)
-infektion med ranavirus
-cysticerkos (Taenia solium/ Cysticercus cellulosae) hos svin
-surra (Trypanosoma evansi)
-theilerios (Theileria parva och T.annulata)
-trypanosomos (som sprids av tsetse-flugor)

Mer information:
konsultativ tjänsteman Kajsa Hakulin, tfn 029 516 2361

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400