Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar och Läkemedelsdagen

Läkemedelssäkerhetsverket Eviras utbildningsdagar för veterinärer ordnas i år 21 – 22.5.2013.

Utbildningen ordnas i Eviras verksamhetsenhet i Vik, i mötesrummet Kalevi. Via videokontakt kan man dessutom delta i utbildningarna i Eviras regionala verksamhetsenheter i Joensuu, Kuopio, Villmanstrand, Uleåborg, Seinäjoki och Åbo.
Under temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar ges en översikt av djursjukdomsläget i Finland och världen samt av andra aktuella teman som berör djursjukdomar, såsom reformen av lagen om djursjukdomar.

Under läkemedelsdagen behandlas reformen av lagstiftningen som gäller medicinbehandling av djur. Ett annat ämne som behandlas är hästar. Under dagen går man igenom bland annat lagstiftningen som gäller medicinbehandling av hästar och dess problempunkter samt talar man om magskyddsmediciner. Också PCR-undersökningar av juverinflammationer samt tolkning av resultaten och behandlingsbeslut behandlas under dagen.

Utbildningsdagarnas program, noggrannare information om utbildningslokalerna och anvisningar för anmälan finns på Eviras webbplats: http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/tapahtumat/

Utbildningen är avgiftsfri.

Mera information:
Temadagen Aktuellt om smittsamma sjukdomar
Överinspektör, sektionschef Sirpa Kiviruusu, tfn 0400 920 503

Läkemedelsdagen
Överinspektör Henriette Helin-Soilevaara, tfn 040 489 3352

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400