Vaccin mot Newcastlesjuka hos duvor med tillstånd för viss tid

Fimea har beviljat ett specialtillstånd för viss tid för vaccin för duvor den 3 juli 2012, så veterinärerna behöver inte längre ansöka om enskilda specialtillstånd. Vaccinet kan beställas direkt från Oriola Oy, som är den läkemedelspartiaffär som överlåter vaccinet för konsumtion. Genom denna ändring försöker man främja sådan vaccination av duvor från duvslag som deltar i tävlingar och utställningar som duvornas ägare enligt lag är skyldig att ombesörja.

Smitta av paramyxovirus typ 1 som orsakar Newcastlesjuka har då och då konstaterats i Finland hos både stadsduvor och brevduvor. Det senaste sjukdomsutbrottet hos brevduvor skedde i maj i år, då sjukdomen konstaterades i två duvslag i södra Finland.

Mera information om vaccin mot paramyxovirus typ 1 hos duvor


Anvisning om vaccination av duvor mot Newcastlesjuka


Mera information om Newcastlesjukan och dess förekomst i Finland

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400