Tarkastuskertomukset sivutuotetoimijoiden valvonnasta lähetettävä Eviraan

Evira muistuttaa kunnan- ja läänineläinlääkäreitä toimittamaan sivutuotetoimijoiden valvonnasta laatimansa tarkastuskertomukset tiedoksi Eviraan viipymättä tarkastuksen jälkeen.

Tarkastuskertomukset toimitetaan rehu- ja lannoitevalvontayksikön sivutuotejaostoon osoitteella: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Rehu- ja lannoitevalvontayksikkö
Mustialankatu 3, 00790 Helsinki

Tarkastukset voi lähettää myös sähköisesti osoitteeseen abp@evira.fi.

Tarkastuskertomusten toimittamisesta on kerrottu ohjeessa Sivutuotevalvontaohje aluehallintovirastoille (Eviran ohje 10053/3).

Lisätietoja:
ylitarkastaja Hanna Laatio, p. 0400 656 265

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400