Hitta på ett namn åt nya Elite och vinn en Google Nexus 7-tablett

Syftet med tävlingen är att hitta ett beskrivande namn åt veterinärvårdens nya informationssystem.

Det nuvarande Elite-programmet kommer under åren 2014 – 2016 att stegvis ersättas av ett helt nytt informationssystem, som också utvidgas så att bl.a. kommunalveterinärer och besiktningsveterinärer kan använda det.

För myndigheternas bruk planeras nu ett modernt och användarvänligt redskap som stöder tillsynsplaneringen och handledningen samt den praktiska tillsynen. I systemet kan man till exempel spara och skriva ut inspektionsprotokoll och beslut, utföra administrativa åtgärder med anknytning till hälsokontroll och kontrollen över sjukdomar samt följa situationen i fråga om urvalskontroller och andra uppdrag. Via programmet kan man också kolla tillstånd och beslut med anknytning till en aktör, eller om det finns begränsande bestämmelser för ett djur eller ett objekt. Systemet kommer dessutom att ha heltäckande sök- och rapporteringsfunktioner. Aktörer kan också använda vissa delar av programmet för att uträtta ärenden elektroniskt, t.ex. ansöka om tillstånd.

Det nya informationssystemet kommer att användas av en bredare grupp än i nuläget. Förutom regionalförvaltningsverken kan bl.a. kommunalveterinärerna använda det nya programmet i sitt arbete, vilket gör att behovet av manuell dataöverföring mellan kommunerna och regionalförvaltningsverken minskar avsevärt.

Tävlingen är öppen för alla och man kan delta med ett eller flera namnförslag.

Namntävlingens arrangör:
Livsmedelssäkerhetsverket Evira, enheten för djurens hälsa och välfärd
Google Nexus 7
Eliten nimikilpailu
Image Map

 
© Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors, Telefon 029 530 0400