Eläintautilain tuomat muutokset EU:n jäsenvaltioiden välisissä eläinten ja eläinperäisten tuotteiden siirroissa

Uusi eläintautilaki 441/2013 on tullut voimaan 1.1.2014. Jatkossa eläintautilakia ja sen alaisia MMM:n asetuksia tulee lukea rinnakkain. Lähes kaikki EU:n jäsenvaltioiden väliset eläinten tai tuotteiden siirtoja koskevat asetukset on uusittu vuoden alussa ja muutamat uusitaan myöhemmin uuden eläintautilain mukaisiksi. Eviran ohjeita päivitetään parhaillaan vastaamaan lakimuutoksia.

» Lue lisää

Siipikarjan salmonellavalvonta 1.1.2014 alkaen

Siipikarjan salmonellavalvontaa koskeva lainsäädäntö muuttui vuoden alussa samalla, kun uusi eläintautilaki tuli voimaan. Kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonta on eläintautilain mukaista pakollista terveysvalvontaa.

» Lue lisää

Eläintautien kuukausi-ilmoituslomake uudistettu

Uuden eläintautilain myötä astui voimaan maa- ja metsätalousministeriön asetus 1010/2013 eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta. Myös kuukausiyhteenveto eläintaudeista uudistettiin.

» Lue lisää

Eviran tutkimushinnastoa päivitetty

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on tarkistanut hinnaston hintoja vuoden vaihteessa. Suurin osa korotuksista on tehty yleisen kustannustason nousun johdosta mutta joitakin suurempia korotuksia on myös tehty.

» Lue lisää

Asetuksen 24/EEO/2006 mukaiset tuotantotila- ja teurastamonäytteiden EHEC-tutkimukset on keskitetty Kuopion Eviraan

Vuoden 2014 alusta kaikki EHEC-valvontaohjelman 24/EEO/2006 mukaiset, eläimistä ja alkutuotantoympäristöstä eristettyjen EHEC-bakteerien tutkimukset on keskitetty Evirassa eläintautibakteriologian tutkimusyksikköön Kuopion toimipisteeseen.

» Lue lisää

PKV-lääkkeet ja huumausaineet: Luovuttaminen ja määrääminen

Huumausaineisiin liittyy erityistä lainsäädäntöä, joka eläinlääkäreiden on tunnettava ja otettava huomioon jokapäiväisessä työssään. Lainsäädännön tarkoituksena on estää huumausaineisiin liittyvää laitonta toimintaa ja toisaalta mahdollistaa asianmukainen lääkinnällinen käyttö. Huumausaineiden ja PKV-lääkkeiden luovutusta ja määräämistä on rajoitettu lainsäädännöllä. Lisäksi eläinlääkäriltä edellytetään erityistä varovaisuutta niiden määräämisessä ja luovuttamisessa.

» Lue lisää

Muutoksia raivotautirokottamattomien koiran- ja kissanpentujen maalistaan

Alankomaat on uudestaan lisätty Eviran internetsivuilla hyväksytylle maalistalle, josta saa tuoda alle kolmen kuukauden ikäisiä koiran- ja kissanpentuja ilman raivotautirokotusta.

» Lue lisää

Afrikkalaista sikaruttoa Liettuassa

Liettuassa todettiin perjantaina 24.1.2014 kahdessa villisiassa afrikkalainen sikarutto. Toinen sioista oli metsästetty ja toinen löydetty kuolleena. Tapaukset ovat Kaakkois-Liettuassa lähellä Valko-Venäjän rajaa.

» Lue lisää

Sinikieliviruksen vasta-aineita nautojen virustautiseurannassa

Sinikielitaudin vasta-aineita todettiin viime vuoden loppupuolella otetusta teurasnaudan verinäytteestä. Niitä epäillään tarkemman tutkimuksen perusteella BTV-14-tyypin rokoteviruksen aiheuttamaksi.

» Lue lisää

Uusi hevosten lääkitysopas ilmestynyt myös ruotsiksi

Olethan huomannut, että hevosten päivitetty lääkitysopas on ilmestynyt viime vuoden lokakuussa? Oppaan voi ladata Eviran sivuilta sekä suomeksi että ruotsiksi.

» Lue lisää

Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkityksestä – koulutuspäivät toukokuussa

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran järjestämät, uudistuneet koulutuspäivät eläinlääkäreille pidetään tänä vuonna 14. - 15.5.2014. Kahden erillisen päivän sijasta ohjelma ryhmitellään uudella tavalla siten, että samaa aihepiiriä koskevat luennot muodostavat luontevan kokonaisuuden.

» Lue lisää

Ilmoittaudu Kalaterveyspäivään

Eviran ja Suomen Kalankasvattajaliiton Kalaterveyspäivä järjestetään 25.3. Helsingissä, Marina Congress Centerissa.

» Lue lisää

Lääkeluettelot

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
Saparo - uutiskirje eläinlääkäreille
 

Eläintautilain tuomat muutokset EU:n jäsenvaltioiden välisissä eläinten ja eläinperäisten tuotteiden siirroissa

Uusi eläintautilaki 441/2013 on tullut voimaan 1.1.2014. Jatkossa eläintautilakia ja sen alaisia MMM:n asetuksia tulee lukea rinnakkain. Lähes kaikki EU:n jäsenvaltioiden väliset eläinten tai tuotteiden siirtoja koskevat asetukset on uusittu vuoden alussa ja muutamat uusitaan myöhemmin uuden eläintautilain mukaisiksi. Eviran ohjeita päivitetään parhaillaan vastaamaan lakimuutoksia.

Suurin muutos EU:n jäsenvaltioiden välisissä siirroissa on ennakkoilmoituskäytännön poistuminen. Aiemmin Evira lähetti tiettyjen eläinten ja tuotteiden osalta aluehallintovirastoille ja joissain tapauksissa myös suoraan kunnaneläinlääkäreille sähköpostitse erikseen tiedon saapuvista eristä. Jatkossa TRACES-järjestelmän käyttö saapuvien erien seuraamisessa korostuu. Toisista EU:n jäsenmaista saapuneille erille tehdyt tarkastukset tulee raportoida TRACES-järjestelmään. Evira lähettää edelleen läänin- ja kunnaneläinlääkäreille tiedot ohjeineen heidän alueidensa eläinten ja tuotteiden EU:n jäsenvaltioiden välisiin siirtoihin rekisteröityneistä toimijoista ja myönnetyt tuontiluvat.

EU-vientiin hyväksytyiltä sperman keräysasemilta, spermavarastoilta, alkioiden tuotanto- ja keräysryhmiltä, siipikarjalaitoksilta, keräyskeskuksilta ja eläinvälittäjiltä ei enää vaadita rekisteröitymistä viejäksi Eviraan, jos ne toimittavat eläimiä tai tuotteita toisiin EU:n jäsenvaltioihin. Tuotaessa EU-maista rekisteröinti vaaditaan edelleen. Vuoden 2015 alusta vaaditaan rekisteröityminen viejäksi Eviraan tiettyjen eläinten ja tuotteiden osalta viennissä EU:n ulkopuolisiin maihin.

Sivutuotteet poistuvat eläinlääkintölainsäädännön Ea-osiosta (sisämarkkinakauppa) kokonaan ja siirtyvät H-osioon (rehut ja sivutuotteet). Sivutuotteiden siirroissa toiseen jäsenvaltioon ei vuoden 2014 alusta alkaen vaadita erikseen toimijan rekisteröitymistä ja ennakkoilmoituksia. Myös tuontiluvat luokan 3 aineksen kohdalla poistuvat.

EU:n jäsenvaltioiden välisiin siirtoihin rekisteröityneiden toimijoiden rekisteröinnit ovat 1.1.2014 jälkeen voimassa 3 vuotta. Aika lasketaan hakemuksen saapumisesta, eli sitä ei enää myönnetä kalenterivuosittain.
Rekisteröinnit, tuontiluvat ja laitoshyväksynnät voidaan peruuttaa, esim. jos toimijat rikkovat säädöksiä. Toiminta voidaan kieltää asian käsittelyn ajaksi.

Hallintopäätökset laittomista EU-tuonneista tekee jatkossa AVI.

Vientitodistukset EU:n ulkopuolisiin maihin myöntää kunnaneläinlääkäri. Tulee huomioida, että yksityiset eläinlääkärit saavat myöntää vain lemmikkieläinpasseja, eivät esim. vientitodistuksia lemmikeille EU:n ulkopuolisiin maihin.

Eläintautilaki (Finlex)

EU:n jäsenvaltioiden välisten tuontien ja vientien ohjeet ja hyväksytyt laitokset (Evira)

Lisätietoja EU-maita koskevista eläinten ja tuotteiden tuonti- ja vientivaatimuksista:

Ylitarkastaja Jaana Vuolle, p. 040 489 3322 (tuotantoeläimet)
Ylitarkastaja Virva Valle, p. 040 489 3348 (lemmikkieläimet ja sivutuotteet)

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Siipikarjan salmonellavalvonta 1.1.2014 alkaen

Siipikarjan salmonellavalvontaa koskeva lainsäädäntö muuttui vuoden alussa samalla, kun uusi eläintautilaki tuli voimaan. Kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonta on eläintautilain mukaista pakollista terveysvalvontaa.

Näytteenotto-ohjelma vastaa pääosin aiempia vaatimuksia. Muutoksia on pienten tuottajien näytteenotossa sekä broilerien ja kalkkunoiden näytteenottoa koskevissa poikkeuksissa. Lisäksi munintakanojen emokanaloiden näytteenottoa koskevaa kohtaa on tarkennettu.

Taulukko kanojen ja kalkkunoiden pakolliseen terveysvalvontaan sisältyvästä salmonellanäytteenotosta on saatavissa Eviran internetsivuilta.

Sivuilta löytyy myös päivitetty lomake toimijan ilmoitukselle pitopaikkaan saapuneesta parvesta sekä päivitetyt lähetelomakkeet. Lähetelomakkeeseen on lisätty kohta pitopaikkatunnukselle, sillä salmonella-asetus edellyttää myös tämän tiedon toimittamista näytteiden mukana laboratorioon.

Salmonellavalvonta (Evira)

Kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvontaa koskeva lainsäädäntö: (MMM)
-maa- ja metsätalousministeriön asetus (1037/2013) kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta (D 110)
- valtioneuvoston asetus (838/2013) eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten keinollisessa lisäämisessä (D 5)
- eläintautilaki (441/2013), 8 § (D 1)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Tiia Tuupanen
p. 040 489 3348

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Eläintautien kuukausi-ilmoituslomake uudistettu

Uuden eläintautilain myötä astui voimaan maa- ja metsätalousministeriön asetus 1010/2013 eläintautien ilmoittamisesta ja mikrobikantojen toimittamisesta. Myös kuukausiyhteenveto eläintaudeista uudistettiin.

Eläinlääkärin on ilmoitettava vastustettavan eläintaudin epäilystä tai todetusta taudista viipymättä. Yksityinen eläinlääkäri tekee ilmoituksen kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastolle, kun taas kunnaneläinlääkäri ilmoittaa entiseen tapaan aluehallintovirastolle.

Taudin vakavuuden, tarttuvuuden ja muiden saatavilla olevien tietojen perusteella on arvioitava, onko ilmoitus tehtävä välittömästi myös päivystysaikana vai riittääkö ilmoittaminen seuraavana arkipäivänä. Ilmoitus on hyvä tehdä puhelimitse, niin että voi varmistua sen perillemenosta. Myös joistakin ei-vastustettavista, ilmoitettavista eläintaudeista on tehtävä ilmoitus viipymättä. Osa ilmoitettavista eläintaudeista ilmoitetaan vain kuukausiyhteenvedossa.

Kuukausiyhteenveto

Kunnaneläinlääkärin on toimitettava kuukausiyhteenveto alueellaan epäillyistä tai todetuista eläintaudeista AVIin kuukausittain seuraavan kuun 15. päivään mennessä. Samassa kunnassa tai yhteistoiminta-alueella toimivat virkaeläinlääkärit voivat myös toimittaa yhteisen ilmoituksen, kunhan asia käy ilmi kuukausiyhteenvedosta. Tällöin on hyvä sopia, kuka vastaa ilmoituksen koostamisesta ja lähettämisestä, niin ettei usea eläinlääkäri ilmoita samaa tautitapausta. Lainsäädännössä ei erikseen edellytetä yksityiseltä eläinlääkäriltä kuukausiyhteenvedon tekemistä.

Kuukausiyhteenvedon Lisätietoja-kohdassa on syytä ilmoittaa, jos tutkimustulos on saatu muusta laboratoriosta kuin Evirasta, esimerkiksi ulkomaisesta laboratoriosta.

Evira on uudistanut lomakkeen, jota voi käyttää kuukausiyhteenvedon pohjana.Lomakepohjan käyttäminen ei ole pakollista, vaan tiedot voi edelleen antaa myös muussa muodossa.

Kuukausi-ilmoituslomake (Evira)

Vastustettavat ja ilmoitettavat eläintaudit
(Evira)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Sirpa Kiviruusu, p. 0400 920 503

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Eviran tutkimushinnastoa päivitetty

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on tarkistanut hinnaston hintoja vuoden vaihteessa. Suurin osa korotuksista on tehty yleisen kustannustason nousun johdosta mutta joitakin suurempia korotuksia on myös tehty.

Yleinen kustannustason nousu on edellyttänyt myös Evirassa maksullisen toiminnan hintojen tarkistamista. Hintojen korotukset on tehty yleistä kustannusten nousua vastaavina muun muassa eläintautien tutkimuspaketteihin.

Tutkimuksen hinta on hyvä tarkistaa Eviran hinnastosta, ettei korotus tule yllätyksenä laskun mukana. Tässä esimerkkinä joitakin tutkimuksia, joissa kustannusvastaavuuden parantamiseksi on tehty suurempia hinnankorotuksia:

- Useisiin elintarvikkeiden sekä rehujen ja lannoitteiden tutkimuksiin on tullut hinnankorotuksia. Näitä ovat mm. elintarvikkeiden toksiinitutkimusten ja bakteerikantojen genotyypityksien sekä rehujen ja lannoitteiden visuaalisen tarkastus, salmonellatutkimukset ja E. coli -määritykset.

- Lampaiden ja vuohien maedi-visna-tutkimukset muuttuivat maksullisiksi uuden eläintautilain voimaantulon myötä. Näytemäärästä riippumatta yhden näytelähetyskerran tutkimukset maksavat 65,72 € (sis. 24 % alv).

- Siipikarjan terveystarkkailuohjelmatutkimukset. Siipikarjan terveystarkkailun vuoden ensimmäisen näyte-erän hintaa korotettiin yleiskorotuksen verran mutta seuraavien yksittäisten näyte-erien hintaa jouduttiin tarkistamaan reagenssikustannuksen nousun myötä tuntuvasti. Nämä seuraavat näyte-erät maksavat 40,92 € (sis. 24 % alv) riippumatta siitä, montako erää vuodessa tila lähettää.

- PCR-tutkimusten hintoja on myös tarkistettu reagenssikustannusten kasvun vuoksi.

Hinnastoon on myös lisätty joitakin uusia tutkimuksia. Esimerkkinä mainittakoon kalkkunan hemorraagisen suolistotulehdusviruksen (HEV) vasta-aineiden osoittaminen kalkkunasta.

Eviran hinnasto

Lisätietoja:
Tutkimusyksikönjohtaja Liisa Kaartinen, p. 040 840 7364

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Asetuksen 24/EEO/2006 mukaiset tuotantotila- ja teurastamonäytteiden EHEC-tutkimukset on keskitetty Kuopion Eviraan

Vuoden 2014 alusta kaikki EHEC-valvontaohjelman 24/EEO/2006 mukaiset, eläimistä ja alkutuotantoympäristöstä eristettyjen EHEC-bakteerien tutkimukset on keskitetty Evirassa eläintautibakteriologian tutkimusyksikköön Kuopion toimipisteeseen.

Näitä tutkimuksia ovat teurastamoilla otetuista nautojen ulostenäytteistä Eviran hyväksymissä laboratorioissa eristettyjen Escherichia coli O157 -bakteerien varmistukset EHEC-bakteereiksi ja EHEC-bakteerien osoittaminen tuotantotilanäytteistä.

Valvontaohjelman mukaisia tuotantotilanäytteitä ovat sekä teurastamon EHEC-löydösten perusteella otetut tilanäytteet että ihmisillä todettujen EHEC-tartuntojen epidemiologisiin selvityksiin liittyvät tilanäytteet. Tartuntojen selvityksiin liittyvät mahdolliset raakamaitonäytteet tutkitaan Eviran elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikössä Helsingissä.

Teurasnaudoista eristetyt E. coli O157 -kannat ja EHEC-näytteet alkutuotantotiloilta

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira,
Eläintautibakteriologian tutkimusyksikkö, Kuopion toimipiste
Toimisto puh. 029 534 952
Sirpa Heinikainen, puh. 044 7201780, sirpa.heinikainen@evira.fi
Tarja Pohjanvirta, puh. 044 720 1493, tarja.pohjanvirta@evira.fi

Elintarvikkeista eristetyt E. coli O157 -kannat ja STEC-elintarvikenäytteet

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira,
Elintarvike- ja rehumikrobiologian tutkimusyksikkö, Elintarvikemikrobiologia
Saija Hallanvuo, puh. 040 489 3448,saija.hallanvuo@evira.fi
Annukka Markkula, puh. 050 564 6175, annukka.markkula@evira.fi
Marjaana Hakkinen, puh. 0400 287 417, marjaana.hakkinen@evira.fi
Tuula Johansson, puh 050 435 1714, tuula.johansson@evira.fi

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

PKV-lääkkeet ja huumausaineet: Luovuttaminen ja määrääminen

Huumausaineisiin liittyy erityistä lainsäädäntöä, joka eläinlääkäreiden on tunnettava ja otettava huomioon jokapäiväisessä työssään. Lainsäädännön tarkoituksena on estää huumausaineisiin liittyvää laitonta toimintaa ja toisaalta mahdollistaa asianmukainen lääkinnällinen käyttö. Huumausaineiden ja PKV-lääkkeiden luovutusta ja määräämistä on rajoitettu lainsäädännöllä. Lisäksi eläinlääkäriltä edellytetään erityistä varovaisuutta niiden määräämisessä ja luovuttamisessa.

Huumausaineiden ja PKV-lääkkeiden luovuttaminen eläimen omistajalle tai haltijalle on kielletty. Tästä poiketen eläinlääkäri saa kuitenkin luovuttaa eläimen omistajalle tai haltijalle eläimen ensiapuluontoiseen hoitoon tarvittavan määrän PKV-lääkettä, jos lääkettä ei ole vaikeuksitta ja kohtuuajassa saatavissa apteekista ilman, että eläimen hoito vaarantuu. Eläinlääkärin on itse todettava lääkityksen tarpeellisuus. Käytännössä PKV-lääkkeitä saa siis luovuttaa pieniä määriä esimerkiksi päivystysaikana, jolloin apteekit ovat kiinni tai tilanteissa, joissa tarvittavaa lääkettä ei ole apteekin varastossa.

Huumausaineiden ja PKV-lääkkeiden määrääminen

Varsinaisia huumausaineita voi määrätä ainoastaan vahvistetulla huumausainereseptilomakkeella. Reseptiä ei saa uusia puhelimitse. Eläinlääkäri ei saa määrätä eläimen omistajalle tai haltijalle vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen luetteloon IV ja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen luetteloihin I-II kuuluvia aineita. Eläimen omistajalle tai haltijalle ei myöskään saa määrätä injektiona annettavaa huumausainetta. Varsinaisia huumausaineita saa määrätä pro auctore enintään pienimmän pakkauskoon.

Jos lääkkeen myyntiluvassa on ehto säilytettävästä reseptistä (PKV-A -merkintä), saa sitä määrätä ainoastaan erillisellä säilytettävällä reseptillä eli lääkettä ei saa määrätä puhelimitse. Muita PKV-lääkkeitä saa määrätä myös puhelinreseptillä, mutta ainoastaan pienimmän pakkauskoon. Mitään PKV-reseptejä ei kuitenkaan saa uusia puhelimitse. Injektiona annettavia PKV-lääkkeitä ei saa määrätä eläimen omistajalle tai haltijalle. PKV-lääkkeitä saa määrätä pro auctore enintään pienimmän pakkauskoon

Sähköinen lääkemääräys ja sen vaikutus eläinlääkäreihin

Lääkärit määräävät lääkkeet 1.4.2014 alkaen pääsääntöisesti sähköisellä lääkemääräyksellä. Julkinen terveydenhuolto on siirtynyt sähköisen lääkemääräyksen käyttöön jo viime vuonna, ja yksityinen terveydenhuolto siirtyy käyttämään sitä tämän vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Sähköinen lääkemääräys ei koske vielä eläinlääkäreitä, eikä sillä saa määrätä lääkkeitä eläimille.

Sähköisellä lääkemääräyksellä voi kuitenkin olla vaikutusta myös eläinlääkäreiden arkeen. Tämä koskee erityisesti huumausaineita ja PKV-lääkkeitä sekä niiden määräämistä. Yksi syy sähköiseen lääkemääräykseen siirtymiselle on reseptiväärennösten estäminen. Sähköinen lääkemääräys edellyttää, että sen laatija todennetaan sähköisellä allekirjoituksella. Lisäksi lääkemääräyksen laatijan oikeus lääkkeiden määräämiseen varmennetaan. Onkin mahdollista, että eläinlääkäreistä tulee entistä yleisempi kanava hankkia väärinkäyttöön soveltuvia lääkkeitä joko reseptejä väärentämällä tai hankkimalla reseptejä muilla keinoilla.

Lisää tietoa:
Muistutus huumausaineiden käsittelystä ja säilyttämisestä (Saparo, elokuu 2013)

Lainsäädäntöä:
Huumausainelaki (373/2008)
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista (543/2008)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä (6/EEO/2008) (pdf)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä (7/EEO/2008) (pdf)

Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, p. 040 489 3352

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Muutoksia raivotautirokottamattomien koiran- ja kissanpentujen maalistaan

Alankomaat on uudestaan lisätty Eviran internetsivuilla hyväksytylle maalistalle, josta saa tuoda alle kolmen kuukauden ikäisiä koiran- ja kissanpentuja ilman raivotautirokotusta.

Alankomaiden lokakuussa 2013 ilmoittamat tuontikoirien rabiestapaukset on myöhemmin todettu virheellisiksi laboratoriotuloksiksi.

Koiran- ja kissanpentujen tuonti Suomeen EU- ja niihin rinnastettavista maista (Evira)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Virva Valle, p. 040 489 3359

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Afrikkalaista sikaruttoa Liettuassa

Liettuassa todettiin perjantaina 24.1.2014 kahdessa villisiassa afrikkalainen sikarutto. Toinen sioista oli metsästetty ja toinen löydetty kuolleena. Tapaukset ovat Kaakkois-Liettuassa lähellä Valko-Venäjän rajaa.

Liettuassa on otettu tihennetysti näytteitä villisioista sen jälkeen, kun afrikkalaista sikaruttoa todettiin rajan toisella puolella Valko-Venäjällä kesäkuussa 2013. Myös Venäjällä on todettu useita afrikkalaisen sikaruton tapauksia sekä villisioissa että takapihasikaloissa. EU-komission suojapäätöksellä 2014/43/EU on tehostettu villisikojen tutkimista ja kotisikojen suojaamista tartunnoilta erikseen määritellyllä alueella, jossa tartuntoja on Liettuassa havaittu. Päätöksellä on myös kielletty sikojen ja sioista peräisin olevien tuotteiden siirrot kyseiseltä alueelta muihin EU:n jäsenvaltioihin. Tehostettua EU:n alueelle saapuvien kuljetusautojen desinfiointia jatketaan rajanylityspaikoilla kaikissa Baltian maissa ja Puolassa.

Suomessa jatketaan edelleen metsästettyjen ja kuolleena löydettyjen villisikojen sekä tarhattujen villisikojen ja kotisikojen tutkimista afrikkalaisen sikaruton varalta eläintautien seurantasuunnitelman mukaisesti. Tartuntaepäilyistä tulee välittömästi ilmoittaa virkaeläinlääkärille. Afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan todettu Suomessa.

Lisätietoa afrikkalaisesta sikarutosta (Evira)

EU-komission suojapäätös (MMM)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sirpa Kiviruusu, p. 0400 920 503

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Sinikieliviruksen vasta-aineita nautojen virustautiseurannassa

Sinikielitaudin vasta-aineita todettiin viime vuoden loppupuolella otetusta teurasnaudan verinäytteestä. Niitä epäillään tarkemman tutkimuksen perusteella BTV-14-tyypin rokoteviruksen aiheuttamaksi.

Evira seuraa tuotantoeläinten tautitilannetta tutkimalla vasta-aineita tiloilta otetuista näytteistä ja teuraaksi lähetetyistä eläimistä. Nautojen virustautiseurannan osana näytteitä tutkitaan myös sinikielitaudin varalta.

Evirassa marraskuussa 2013 tehdyssä tutkimuksessa yhdessä emolehmäkarjan teurasnaudassa todettiin sinikieliviruksen vasta-aineita. EU:n sinikielitaudin (bluetongue) vertailulaboratorio Englannissa totesi tutkimusten jälkeen, että vasta-aineet ovat sinikieliviruksen serotyyppi 14 (BTV-14) aiheuttamia.

Nauta, jolla BTV-14 vasta-aineet todettiin, oli syntynyt Suomessa vuonna 2001. Se oli myyty syntymätilaltaan vuonna 2003 tilalle, josta se lokakuussa 2013 lähetettiin teuraaksi. Muissa tilan eläimistä otetuissa näytteissä ei ole todettu sinikieliviruksen vasta-aineita. Tilalla ei ole eläinten tuonteja eikä kontakteja, jotka selittäisivät tartunnan. Tilalla ei myöskään ole esiintynyt sinikielitautiin viittaavia oireita.

Tilanne Euroopassa

Sinikieliviruksia tunnetaan tällä hetkellä 26 eri serotyyppiä. EU:n alueella on todettu pääasiassa serotyyppejä 8, 1 ja 4. Näiden lisäksi on havaintoja serotyypeistä 6, 11 ja 14, joita pidetään elävien sinikielirokotteiden karkulaisina. Sinikielitautitartuntoja on EU-alueella raportoitu 2013 aikana vain Etelä-Euroopasta: Komission julkaisemien rajoitusvyöhykkeiden perusteella Espanjassa esiintyy serotyyppejä 1 ja 4, Portugalissa serotyyppiä 4, Sardiniassa, Korsikalla, Italiassa ja Maltalla useita eri serotyyppejä (mm. BTV-1, 2, 9,16). Lisäksi Kreikan saaristossa lähellä Turkin rajaa ja Kyproksella on todettu sinikielitautia (BTV-4 ja BTV-16).

Vuonna 2011 Venäjällä ja 2012 Baltian maissa ja Puolassa raportoitiin todetuista BTV-14-tyypin vasta-aineita ja tehtiin PCR-menetelmällä joitakin virusosoituksia. Näitä viruksia sekvensoimalla todettiin, että virus on identtinen tai lähes identtinen eteläafrikkalaisen rokoteviruksen kanssa. Tämän jälkeen ei ole raportoitu uusista löydöksistä.

Miten suomalaisnauta sai tartunnan?

Vasta-ainepositiivisen eläimen historiasta ei ole löytynyt yhteyksiä ulkomaille. Sen sijaan Baltian ja Puolan vuoden 2012 virus- ja vasta-ainetietojen perusteella on oletettavaa, että tässä yksittäisessä, oireettomassa suomalaiseläimessä todetut vasta-aineet ovat samaisen BTV-14-rokoteviruksen aiheuttamia.

Sinikielivirukset leviävät tehokkaasti vain polttiaisen puremista. Siten todennäköisimpänä tartuntalähteenä ovat rokotevirusta kantaneet polttiaiset, jotka ovat saapuneet Suomeen alueelta, jossa rokotevirus on levinnyt märehtijäpopulaatiossa. Sopivien tuulten kantamana polttiaiset voivat kulkeutua satoja kilometrejä. Vasta-aineet voivat säilyä tartunnan saaneessa eläimessä vuosikausia.

Sinikielitaudin seuranta jatkuu

Sinikielitaudin varalta on Suomessa tehty tutkimuksia kliinisesti oireilevista märehtijöistä, maahantuoduista märehtijöistä ja emolehmä- sekä lypsykarjojen virustautiseurantaan otetuista näytteistä vuodesta 2007 alkaen. Lisäksi on tutkittu Ahvenanmaan lampaita. Seurantaa jatketaan myös kuluvana vuonna.

Lisätietoja sinikielitaudista (Evira)

Vasta-ainelöydöksestä julkaistu Eviran tiedote


Lisätietoja:
Erikoistutkija Ulla Rikula, p. 050 563 2052,
Tutkimusyksikönjohtaja Liisa Kaartinen, p. 040 840 7364
Ylitarkastaja Miia Kauremaa, p. 0400 318 510

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Uusi hevosten lääkitysopas ilmestynyt myös ruotsiksi

Olethan huomannut, että hevosten päivitetty lääkitysopas on ilmestynyt viime vuoden lokakuussa? Oppaan voi ladata Eviran sivuilta sekä suomeksi että ruotsiksi.

Oppaaseen on päivitetty hevosen teurastusta ja hevosen lääkinnässä välttämättömiä lääkeaineita koskevat muuttuneet lainsäädännöt sekä selvitetty aikaisempaa tarkemmin hevoseläinten tunnistusasiakirjaan liittyviä vaatimuksia.

Opas suomeksi
Opas ruotsiksi

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, p. 040 489 3352

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Ajankohtaista eläinten terveydestä ja lääkityksestä – koulutuspäivät toukokuussa

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran järjestämät, uudistuneet koulutuspäivät eläinlääkäreille pidetään tänä vuonna 14. - 15.5.2014. Kahden erillisen päivän sijasta ohjelma ryhmitellään uudella tavalla siten, että samaa aihepiiriä koskevat luennot muodostavat luontevan kokonaisuuden.

Uudistuksesta huolimatta päivillä käsitellään tuttuun tapaan ajankohtaisia asioita eläintaudeista ja eläinten lääkitsemisestä. Eikä lainsäädäntöäkään unohdeta, sillä aiheina ovat myös uusi eläintautilaki ja laki eläinten lääkitsemisestä sekä EU:n eläinlääkedirektiivin uudistus.

Koulutus järjestetään Eviran Viikin toimipisteessä kokoustila Kalevissa. Lisäksi koulutuksiin on mahdollista osallistua videoyhteyden välityksellä Eviran aluetoimipisteissä Joensuussa, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Seinäjoella ja Turussa.

Koulutuspäivien ohjelmat ja tarkemmat tiedot koulutuspaikoista sekä ilmoittautumisohjeet julkaistaan Evira.fin tapahtumat-sivuilla maaliskuussa.

Koulutus on maksuton.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Sirpa Kiviruusu, p. 0400 920 503
Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, p. 040 489 3352

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Ilmoittaudu Kalaterveyspäivään

Eviran ja Suomen Kalankasvattajaliiton Kalaterveyspäivä järjestetään 25.3. Helsingissä, Marina Congress Centerissa.

Vuosittain järjestettävällä Kalaterveyspäivällä on jo pitkät perinteet Eviran Kalaterveyspalvelun tiedotus- ja koulutustilaisuutena, jossa kalanviljelijöiden lisäksi tarjotaan ajankohtaista tietoa kalaterveysasioista kaikille kiinnostuneille tahoille. Kalanviljelylaitoksia valvovat ja kaloja hoitavat eläinlääkärit sekä muut aiheesta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita päivittämään kalaterveystietämystään.

Ohjelma käsittelee monipuolisesti kalanviljelyssä esiintyviä eläinlääkinnällisiä tarpeita ja ajankohtaisia asioita:

Lounas 11 - 12
12.00 - 12.15: Kalaterveyspäivien avaus
12.15 - 13.15: Kalatautikatsaus ja lääkintäasioita (Pia Vennerström/Evira)
13.15 - 14.00: Yliruokinnan haitat (Knut-Olof Lerche/Raisioagro ja Satu Viljamaa-Dirks/Evira)
14.00 - 14.30: Kahvi
14.30 - 15.15: Uusia desinfektiomenetelmiä (Tuukka Vehviläinen/Aalman Oy ja Arto Ylitalo/Aryltec)
15.15 - 16.00: Ajankohtaisia tautitapauksia: IPN sekä kotimaisia ja ulkomaisia loisia (Anna Maria Eriksson-Kallio/Evira), Edwardsiella (Tom Wiklund/Åbo Akademi)
16.00 - 16.30: Turskamatoprojektin tuloksia (Perttu Koski/Evira)
16.30 - 16.45: Loppukeskustelu

Tervetuloa!

Päivän hinta 60 € sis. luennot, lounaan ja kahvin. Sitovat ilmoittautumiset 4.3. mennessä:
mari.virtanen@kalankasvatus.fi

Lisätietoja:
Tutkija Anna Maria Eriksson-Kallio, p. 050 439 2788

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400
 

Lääkeluettelot

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400