Uusi asetus tuo muutoksia sivutuotteiden hävitykseen

Uusi sivutuotteiden hävitystä koskeva kansallinen asetus muuttaa vuoden alusta lähtien uuden sivutuoteasetuksen vaatimuksista johtuen syrjäisiä alueita. Sikojen osalta syrjäinen alue tulee supistumaan. Pienet kanalat jäävät keräilyvaatimusten ulkopuolelle. Uusi asetus sisältää myös ns. entisten elintarvikkeiden hävitystä koskevat kansalliset säädökset.

Sikojen ja siipikarjan osalta syrjäiseltä alueelta eli alueelta, joissa muun muassa kuolleita eläimiä voidaan hävittää maahan hautaamalla, häviää kuusi kuntaa, Asikkala, Iitti, Lahti, Nastola, Padasjoki ja Sysmä. Edellä mainituissa kuudessa kunnassa sijaitsee suuria sikaloita, jotka on luontevaa ottaa raatojen keräilyn piiriin. Helpotusta nykytilanteeseen on, että pienet alle 20 kanan kanalat jäävät koko maassa raatojen keräilyvaatimuksen ulkopuolelle. Märehtijöitä koskien syrjäiseltä alueelta poistuu yksi kunta, Kiiminki. Aikaisemmasta poiketen märehtijöiden syrjäistä aluetta tullaan soveltamaan myös eläintarhaeläinten hävitykseen.

Uudessa asetuksessa pienistä teurastamoista ja leikkaamoista peräisin olevien sivutuotteiden hävitykseen sovelletaan samoja syrjäisiä alueita kuin kokonaisten raatojen hävitykseen, koska uudessa sivutuoteasetuksessa syrjäisten alueiden pinta-alat on sidottu eläintiheyteen eläinlajeittain. Tämä aiheuttaa muutoksen märehtijöitä teurastavien pienten teurastamoiden ja pienten leikkaamojen osalta sivutuotteiden hävitykseen. Lisäksi asetus kieltää sivutuoteasetuksen vaatimuksen mukaisesti kotiteurastuksessa syntyvien sivutuotteiden hävityksen hautaamalla syrjäisten alueiden ulkopuolella. Kotiteurastuksen osalta asetuksessa annetaan puolen vuoden siirtymäaika.

Uusi kansallinen asetus sisältää myös ns. entisten elintarvikkeiden eli myynnistä poistettujen eläinperäisten elintarvikkeiden hävitystä koskevat kansalliset säädökset.

Sivutuotteiden hävitystä koskeva uusi kansallinen asetus korvaa nykyisen maa- ja metsätalousministeriön syrjäisiä alueita koskevan asetuksen (N:o 1374/2004).

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta ja hävittämisestä (kohta H 24a) (MMM)

Lisätietoja:
Eläinlääkintöylitarkastaja Kirsti Huovinen, maa- ja metsätalousministerriö, p. (09)160 52917, 040 502 2917

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400