Luonnonvaraisen riistan lihantarkastukseen muutoksia

Metsästysseuroihin voi lainsäädännön mukaan (853/2004/EY liite III jakso IV, elintarvikelaki 23/2006 § 30) kuulua henkilöitä, jotka on koulutettu tekemään riistan alustava tarkastus heti kaadon tai pyynnin jälkeen. Näitä henkilöitä kutsutaan koulutetuiksi metsästäjiksi. Koulutettu metsästäjä on suorittanut erityisen aiheeseen perehdyttävän kurssin. Kurssin järjestää metsästäjäjärjestö, ja sen ohjelma pitää olla Eviran hyväksymä. Metsästäjien Keskusjärjestö suunnittelee hygieniakoulutuksen järjestämistä, mutta se ei toteudu ainakaan vielä vuonna 2007. Evira katsoo, että metsästysseuroihin kuuluvat eläinlääkärit voivat kuitenkin jo nyt toimia tässä tarkoitettuina koulutettuina metsästäjinä ilman mitään lisäkoulutusta.

» Lue lisää

Omaan käyttöön teurastettujen nautojen testaus BSE:n varalta

Heinäkuun alussa tuli voimaan maa- ja metsätalousministeriön uusia asetus nautojen BSE-taudin vastustamisesta. Asetuksella päivitettiin kansallisia määräyksiä ja selkeytettiin niiden suhde vastaaviin EU-määräyksiin.

» Lue lisää

Yksittäisiä penikkatautitapauksia todettu

Tuontikoirissa ja suomalaisissa koirissa, jotka ovat olleet kosketuksissa ulkomaalaisiin koiriin, on todettu penikkatautia. Tänä vuonna 26.7.2007 mennessä on varmistettu kuusi tautitapausta. Yksittäisiä tuonteihin liittyviä penikkatautitapauksia on todettu aikaisemminkin vuosittain.

» Lue lisää

Uusia brakyspira- ja muita suolistospirokeettalajeja löydetty

Dysenteria-bakteeria simuloiva, Brachyspira suanatinaksi alustavasti nimetty uusi laji hämmentää sikatautidiagnostiikkaa. Treponema suis on sangen lievää koliittia sialle aiheuttava uusi tuttavuus joka on löydetty ja karakterisoitu alkuperältään suomalaisista porsaista. Siipikarjalle patogeenit B. pilosicoli ja B. intermedia ovat ulkomailla paikoitellen hyvin merkittävä riesa munituskanaloissa. Suomessa on todettu munituskanoista B. intermedia -bakteeria, mutta B. pilosicolia vain tarhatuista vesilinnuista. Kotimaista munintakanojen sekä tarhattujen ja luonnonvaraisten lintujen brakyspiratutkimusta tarvitaan lisää.

» Lue lisää

Suomessakin varauduttava bluetonguen leviämiseen Pohjois-Eurooppaan

Evira ja Helsingin yliopisto seuraavat polttiaislajeja Ahvenanmaalla sekä Etelä- ja Lounais-Suomessa tänä kesänä. Seurannan tarkoituksena on selvittää, mitä bluetonguen eli sinikielitaudin levittämiseen kykeneviä polttiaislajeja meillä esiintyy. Bluetongue on polttiaisten (Culicoides) levittämä märehtijöiden virustauti, jota ei ole todettu Suomessa.

» Lue lisää

Näytteet mehiläisten esikotelomädän varalta otettava pikaisesti

Maa- ja metsätalousministeriö on uusinut asetuksen mehiläisten esikotelomädän (EKM) vastustamisesta. Asetus astui voimaan 1. kesäkuuta 2007. Esikotelomädän näytteenotossa on toimittava ripeästi, sillä pesille ei pääse talviruokintakaudella, joka alkaa elokuun puolivälissä.

» Lue lisää

Eviran uusi esite antaa niksejä ja neuvoja turvalliseen ruoanlaittoon

Evira on julkaissut uuden esitteen kuluttajille: Niksejä ja neuvoja turvalliseen ruoanlaittoon. Esite on tiivis tietopaketti turvallisen ruoanlaiton perusteista. Esite soveltuu myös oppimateriaaliksi koulujen kotitalousopetukseen. Lisäksi saatavilla on juliste samasta aiheesta.

» Lue lisää

Pysyvä mikrobilääketyöryhmä edistää hallittua lääkkeiden käyttöä

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut 26.4.2007 pysyvän mikrobilääketyöryhmän. Työryhmän tavoitteena on mikrobilääkeresistenssin hallinnan edistäminen. Työryhmän tehtävänä on laatia ja pitää yllä suosituksia mikrobilääkkeiden käytöstä eläimille, seurata annettujen suositusten noudattamista, koordinoida eläimille käytettyjen mikrobilääkkeiden käytön seurantaa Suomessa, laatia eläinlaji- ja bakteerikohtaisia suosituksia mikrobilääkeherkkyyden tutkimisesta ja antaa asiantuntija-apua eläinten mikrobilääkityksiin liittyvissä asioissa. Työryhmä jatkaa kahden aikaisemman eläinten mikrobilääkintään suosituksia antaneen MMM:n työryhmän työtä.

» Lue lisää

Viimeiset rokotteiden tilaukset ajoissa - autogeenirokotteiden valmistus päättyy vuoden vaihteessa

Evira lopettaa tila- ja eläinkohtaisten autogeenirokotteiden sekä hevosen koliviljelmän valmistuksen tämän vuoden loppuun mennessä. Koska valmistuskapasiteetti on rajallinen, pyydetään niitä eläinlääkäreitä, jotka vielä tämän vuoden aikana haluavat käyttää autogeenivalmisteita, tekemään tilauksensa mahdollisimman hyvissä ajoin.

» Lue lisää

Rokotteiden myynti Evirassa päättyy 30.11.2007

Evira lopettaa rokotteiden myynnin 30.11.2007. Eviralla on ollut lääkelain perusteella oikeus tuoda maahan ja jaella rokotteita. Lääkelakia muutettiin vuonna 2005 ja tämän muutoksen seurauksena Eviralta edellytettäisiin rokotteiden maahantuontiin ja jakeluun ensi vuoden alusta lähtien lääketukkukauppalupaa. Tämän hakeminen olisi edellyttänyt Evirassa merkittäviä lisäpanostuksia, joten toiminnan jatkamiselle ei ole katsottu tässä muuttuvassa tilanteessa olevan perusteita.

» Lue lisää

Lääkeluettelot Eviran sivuilla

Lääkeluettelot ja niiden muutokset ovat nähtävillä Eviran internetsivulla.
Lääkeluettelot


 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400