Muutoksia hevosten lääkitystä koskevaan lainsäädäntöön

Komission asetus (EU) 122/2013 hevoseläinten hoidossa keskeisten aineiden luettelon laatimisesta eli ”hevoslääkelista-asetus” on astunut voimaan 16.2.2013.

Asetuksessa on lueteltu aineet, joita saa käyttää asetuksessa mainittuihin käyttöaiheisiin hevoseläimille kuuden kuukauden varoajalla, kunhan eläinlääkäri tekee lääkityksestä ja varoajasta merkinnän hevosen tunnistusasiakirjan lääkitysosioon (IX luvun III osa). Asetus on voimassa kaikissa jäsenmaissa sellaisenaan eli se aiheuttaa muutoksia hevosille käytettävien lääkkeiden varoaikoihin myös Suomessa.

Listalle on lisätty joitain uusia aineita. Uusia aineita ovat muun muassa triamsinoloniasetonidi, vasopressiini ja ranitidiini, joita on tähän saakka saanut käyttää vain hevosille, joiden tunnistusasiakirjaan on merkitty, ettei niitä tulla teurastamaan elintarvikkeeksi. Nyt näitä aineita sisältävien lääkevalmisteiden (mm. Kenacort-A, Pitressin ja Ulcerguard) varoaika on kuusi kuukautta ja lääkityksestä on tehtävä merkintä hevosen tunnistusasiakirjan lääkitysosioon.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean luetteloon lääkeaineista ja ihmisille tarkoitetuista valmisteista, joita saa määrätyin ehdoin käyttää tuotantoeläimille on tulossa komission asetuksesta johtuvia muutamia aineita koskevia muutoksia. Näistä tiedotetaan erikseen kevään aikana.

Hevoslääkelistan aineita sisältävien valmisteiden käytöstä ei tarvitse tehdä merkintää hevosen tunnistusasiakirjan lääkitysosioon, jos tunnistusasiakirjan IX luvun II osassa on ilmoitus siitä, ettei hevosta ole tarkoitus teurastaa elintarvikkeena käytettäväksi.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, p 040 489 3352 (Evira)
Eläinlääkäri Karoliina Laine, p. 029 522 3371 (Fimea)
Eläinlääkäri Tita-Maria Muhonen, p. 029 522 3394 (Fimea)

Lue lisää:
Eviran ylläpitämä lääkeluettelo:
Evira.fi > Eläimet > Eläinten terveys ja eläintaudit > lääkitseminen > Lääkeluettelot

Fimea: Tarpeelliset eläinlääkkeet, joilla ei ole myyntilupaa
www.fimea.fi/elainlaakkeet/erityisluvat/tarpeelliset_elainlaakkeet_joille_ei_ole_myyntilupaa

 
© Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, puh. 029 530 0400